Fra rehabiliteringen av Beitlatunnelen ved Dale i Hordaland som ble ferdig i fjor.
Fra rehabiliteringen av Beitlatunnelen ved Dale i Hordaland som ble ferdig i fjor. (Foto: Asbjørn Andås, Statens Vegvesen)

Sikkerhetskrav i tunneler

Avviser oppslag om tunnelsikkerhet: – Alle tunneler med trafikk, er godkjent for bruk

– Medier har skrevet at 135 tunneler ikke er godkjente. Det er ikke riktig, sier sjefingeniør Oddvar Kaarmo i Statens vegvesen.

– Medier har skrevet at 135 tunneler ikke er godkjent, men alle tunneler der det går trafikk, er godkjent for bruk, forklarer sjefingeniør Oddvar Kaarmo i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

– Det som er riktig at Statens vegvesen har ytterligere 135 tunneler på riksveinettet som skal utbedres, sier Kaarmo i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Statens vegvesen har utbedret 80 tunneler på riksveinettet siden programmet om tunnelutbedring kom i gang for om lag seks år siden. Kostnadene har kommet opp i nær 15 milliarder kroner, ifølge Statens vegvesen. 

Tunneloppgraderingene er den mest omfattende opprustningen av veinettet som noen gang er utført.

Les også

– En formidabel jobb

Dette sier tunnelsikkerhetsforskriften om periodiske inspeksjoner

  • Vegdirektoratet skal utføre jevnlige inspeksjoner for å påse at alle tunneler som omfattes av forskriften, er i samsvar med krav fastsatt i forskriften.
  • Tidsrommet mellom to inspeksjoner av en tunnel skal ikke overstige seks år. 
  • Dersom Vegdirektoratet finner at en tunnel ikke tilfredsstiller kravene i forskriften, skal det underrette tunnelforvalter og sikkerhetskontrolløren om at det må treffes tiltak for å styrke tunnelsikkerheten. Vegdirektoratet fastsetter vilkår for fortsatt bruk eller gjenåpning av tunnelen eller andre restriksjoner eller vilkår som skal gjelde inntil utbedringstiltakene er iverksatt.
  • Dersom utbedringstiltakene medfører vesentlig endring i tunnelens konstruksjon eller bruk, skal det straks disse tiltakene er gjennomført gis ny brukstillatelse for tunnelen, i samsvar med framgangsmåten fastsatt i vedlegg II. 

– Jeg vil understreke at det er gjort en formidabel jobb med å forbedre tilstanden og øke sikkerheten i norske veitunneler, sier Oddvar Kaarmo.

Det som er riktig, er at Statens vegvesen har ytterligere 135 tunneler på riksveinettet som skal utbedres.

På grunn av omfanget prioriteres TEN-T-nettet, som er en europeisk definisjon av de viktigste transportrutene. Det er tunnelene på TEN-T-nettet som omfattes av kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.

Statens vegvesen prioriterer også tunneler på det øvrige riksveinettet som er i dårlig forfatning.

I enkelte deler av landet tar tunnelutbedringene lengre tid enn forutsatt. Årsakene er økt omfang på arbeidet og de store kostnader. Hensynet til trafikkavvikling spiller også inn. Arbeid i tunnelene medfører hel eller delvis stengning og omkjøring på dårligere veier.

Les også

Forsiden akkurat nå