Avlyst: Rekkverkskontrakt til 35 mill i Sogn og Fjordane
(Foto: Vik Ørsta)

Avlyst: Rekkverkskontrakt til 35 mill i Sogn og Fjordane

Etaten fikk klar anbefaling fra juristene.

Vegvesenet kom i april med en ny kontrakt for å sette opp nye rekkverk i gamle Sogn og Fjordane fylke. Kontrakten ble lyst ut 20. april.

19. mai var frist for å gi tilbud, og fire leverandører ga pris

Tilbudene lå på fra 35 til 43 millioner kroner.

Men 27. mai skriver Vegvesenet dette: 

«Vi må dessverre medele at konkurransen stålrekkverk på Europa- og riksvegar i Sogn og Fjordane 2020 og 2021 vert avlyst i samsvar med konkurransegrunnlagets kapittel B3 punkt 8.3.

Grunnen er at i B2. 2.4.1 Relevant erfaring står det følgjande under kvalifikasjonskrav:
«Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra
følgende arbeider:

1: Hovedfagområdene oppdraget omfatter: f.eks. veibygging, drift og vedlikehold,
tunnel, bro, m.m.]

2: [Deloppgaver av vesentlig betydning for kontraktsarbeidet: f.eks. SRO arbeide ved
tunnel, vinterarbeid, m.m.]»

Kvalifikasjonskravet er uklart formulert, og omfattar for mykje, slik at ingen av leverandørane oppfyller krava, slik dei står. Vi har fått ein klar anbefaling frå juristar om å avlysa konkurransen.

Ny konkurranse vert offentleggjordt snarast, men kortare innleveringsfrist.»

Og den nye konkurransen er allerede utlyst.

Det dreier seg fortsatt om oppsetting av om lag 50.000 meter stålrekkverk på europa- og riksveier i Sogn og Fjordane. En delfrist for arbeidet er at 75 prosent av kontraktssummen skal være utført innen 4. desember 2020.

Frist for å gi tilbud på oppdraget denne gang er 10. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå