NYHETER

Askim Entreprenør leder i Oslo

Oslo kommune har fått inn fire anbud på oppgradering av to kilometer av Tvetenveien øst i byen. Det laveste er på 62,7 millioner kroner. Det er gitt av Askim Entreprenør. 

Dette er sykkelveg med fortau. Gående og syklende er skilt med skrå kantstein. Bildet er fra Tvetenbrua som inngår i strekningen som skal oppgraderes. Brua ble bygd om i forbindelse med rehabilitering i 2011. (Foto: Anders Haakonsen)
Dette er sykkelveg med fortau. Gående og syklende er skilt med skrå kantstein. Bildet er fra Tvetenbrua som inngår i strekningen som skal oppgraderes. Brua ble bygd om i forbindelse med rehabilitering i 2011. (Foto: Anders Haakonsen) Bilde:
17. juni 2014 - 13:41

Konkurrentene er Aktiv Veidrift (64,1 mill.), Isachsen Anlegg (66,6 mill.) og Implenia (67,9 mill.).

Byggeleder Rolf Arne Holund i Bymiljøetaten i Oslo kommune er fornøyd med konkurransen. - Det er bare åtte prosent mellom laveste og høyeste pris. Det betyr at alle har skjønt konkurransegrunnlaget likt, sier han.

Strekningen som skal oppgraderes går mellom Haugerudveien og Ole Deviks vei. Her er forholdene ikke tilfredsstillende for myke trafikanter. Det er smale og slitte fortau på begge sider av kjørebanen. For syklister er det ikke avsatt egen plass. Nå blir det sykkelveg med fortau på nordsiden. Det er en løsning som betyr at sykkelvegen blir skilt fra kjørebanen med rabatt og fra fortauet med skrå kantstein. Sykkelvegen blir tre meter bred, fortauet to meter.

Det skal også etableres kollektivfelt på deler av strekningen.

Grunnervervet er ikke i orden for hele strekningen ennå. Noe av arbeidet skal derfor utføres i opsjoner som blir utløst når de nødvendige avtalene er inngått. Entreprisen omfatter også en opsjon som gjelder oppgradering av sentraløyene i tre rundkjøringer.

Strekningen Haugerudveien-Ole Deviks vei er andre etappe i oppgraderingen av Tvetenveien. Første etappe ble fullført i fjor høst. Da ble forholdene lagt til rette for fotgjengere og syklister mellom Trosterud og Haugerudveien, en strekning på 1,4 km.

Andre etappe fullføres om to år. Da gjenstår oppgradering av strekningen mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien før myke trafikanter kan si seg fornøyd med forholdene langs Tvetenveien.

 

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.