\Dette er en av bruene som må utvides i bredden for å gi plass til kollektivfeltet. Arne Olav Lund ligger godt an til å få den jobben. (Foto: Anders Haakonsen)
\Dette er en av bruene som må utvides i bredden for å gi plass til kollektivfeltet. Arne Olav Lund ligger godt an til å få den jobben. (Foto: Anders Haakonsen)

Arne Olav Lund leder på Fornebu

Interessen for å legge kollektivfelt langs fylkesveg 166 i Bærum er stor. 8 anbud kom inn før fristen gikk ut. Det laveste er på 22,342 millioner kroner. Det er gitt av Arne Olav Lund fra Larvik.

Fylkesveg 166 går over Snarøya hvor Oslos hovedflyplass lå for 15 år siden. Snarøya ligger like ved bygrensen, men dette oppdraget ble likevel oppfattet som en vestkantjobb. Alle anbyderne kommer fra steder vest for Oslofjorden eller vest for Oslo sentrum.

Peab med hovedkontor på Huseby vest i Oslo, ligger på andreplass med et anbud på 23,303 mill. Kjeldaas fra Sande i Vestfold er nr. tre med 23,569 mill., fulgt av Seltor fra Porsgrunn (24,210 mill.) og Aktiv Veidrift fra Lier (24,350 mill.).

De tre siste anbyderne er Isachsen Entreprenør fra Nedre Eiker (26,441 mill.), Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord (27,214 mill.) og HAB Construction fra Bærum (27,374 mill.). Prisnivået er litt lavere enn Vegvesenet regnet med.

Fylkesveg 166 er den eneste vegforbindelsen mellom E18 og Fornebu. Trafikken på denne vegen gikk kraftig ned da Gardermoen overtok som hovedflyplass, men etter at ny virksomhet kom i gang på det gamle flyplassområdet, har situasjonen forandret seg. Trafikken har økt betydelig, og nå går det tregt på fylkesveg 166. Enda tregere ville det gått etter hvert som utbyggingen på Fornebu fortsetter, hvis ikke noe ble gjort.

Mottiltaket er et 1 200 meter langt kollektivfelt langs fylkesveg 166 mellom Rolfsbuktveien og Oksenøyveien. På denne strekningen er det fire felt i dag. Mellom Oksenøyveien og E 18 er det flere felt.

Kollektivfeltet blir tre meter bredt. For å få plass til det, skal tre korte bruer utvides. Innen 1. november neste år må det være klart til bruk. 7 måneder senere må også gartnerarbeidet være avsluttet.

 

Forsiden akkurat nå