Saggrenda bru.
Saggrenda bru. (Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen)

Arkitekturpris til Saggrenda bru

Saggrenda bru i Kongsberg har fått kommunens arkitekturpris for 2020.

Samtidig har Kongsberg kommune tildelt veiprosjektet E134 Damåsen-Saggrenda skiltdiplom for utsmykningen av to rundkjøringer i Sellikdalen med skulpturene «stående og liggende Møbius», skriver Vegvesenet i en nyhetsmelding.

– Vi har lagt ned en stor innsats i planleggings- og prosjekteringsfasen for at veganlegget skal fremstå med gode estetiske kvaliteter. Det er derfor hyggelig at dette legges merke til og at det verdsettes gjennom at prosjektet tildeles Kongsberg kommune sin arkitekturpris for Saggrenda bru og skiltpris for Møbius i 2020, sier prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

Les også

Dette er juryens begrunnelse for arkitekturprisen til Saggrenda bru:

«Brua representerer noe nytt og annerledes, samtidig som den gjenspeiler bygningsfysikken og tradisjonell brubygging. Buen under brukonstruksjonen referer til historisk brubygging, og bryter det statiske uttrykket. Brua ligger godt i terrenget, og uttrykker soliditet. Området rundt er også bearbeidet på en måte som tilfører prosjektet ytterligere kvaliteter som for eksempel steinsetting av plastringsområder under brua. Tilleggsarealene er beplantet med rogn og gran.

Fra byggingen av Saggrenda bru, som består av to parallelle buer. Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen

Saggrenda bru får arkitekturprisen fordi bruas utforming og tilleggsarealer tilfører landskapet og området rundt positive kvaliteter».

Saggrenda bru er en del av nye E134 mellom Damåsen og Saggrenda. Lengden er 307 meter, og bredden er 20,5 meter. Buespennet er 78,5 meter. Buene er laget av 74.000 meter armeringsjern og 1200 kubikkmeter betong. Buene ble støpt kontinuerlig i 34 timer. Brua har en høyde på 26 meter over vannspeilet i Kobberbergselva.

  • Arkitekt: Peter Aasen fra Nuns Arkitektur
  • Tiltakshaver: Statens vegvesen
  • Hovedkonsulent: Multiconsult
  • Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Metrostav, Bertelsen og Garpestad og HAG Anlegg
Les også

Begrunnelsen for skiltdiplomet til rundkjøringskunsten:

 «Skilting blir brukt for profilering. Et skilt trenger ikke nødvendigvis bestå av bokstaver. Det kan også være symboler eller en logo. Møbiusskulpturene er en kunstnerisk utsmykking som profilerer teknologibyen Kongsberg som en del av nye E134. Møbius er et objekt som består av kun én flate og kun én ytterkant. Møbiusskulpturene tildeles skiltdiplom for originalitet og fordi de profilerer teknologibyen Kongsberg på en annerledes måte.

  • Designer: Viel Bjerkeseth
  • Tiltakshaver: Statens vegvesen (liggende Møbius) og Kongsberg Teknologipark (Stående Møbius)
  • Produsent: Fiskum Plate og Sveiseverkstad (liggende Møbius) og OTB Service (stående Møbius)

Prisene planlegges delt ut i januar 2021 av Kommunalsjef for kultur og velferd i Kongsberg kommune, Heidi Hesselberg Løken.

Les også

Forsiden akkurat nå