Utbedringsarbeidet av Umskartunnelen er så langt er oppe i over 100 millioner kroner.  Foto: Jarle Skoglund
Utbedringsarbeidet av Umskartunnelen er så langt er oppe i over 100 millioner kroner. Foto: Jarle Skoglund

Annulerte kontrakt på feil grunnlag

Statens vegvesen gjorde feil da de annulerte kontrakten med entreprenørselskapet Øijord & Aanes fra Mo i Rana, som gjorde at de mistet oppdraget på Umskartunnelen.

I 2012 utlyste Statens vegvesen oppdraget om utbedring av Umskartunnelen på E19 mekkom Mo i Rana og svenskegrensen. Lavest lå Øijord & Aanes med et tilbud på 57,8 millioner kroner.

En klage fra konkurrentene M3 Anlegg AS og Hans Johnny Høgaas AS, gjorde at Statens vegvesen en måned senere omgjorde vegvesenets tildeling som gjorde at M3 Anlegg AS og Hans Johnny Høgaas AS dermed fikk kontrakten.

Statens vegvesen avviste tilbudet fra Øijord & Aanes med begrunnelse om at selskapet ikke hadde dokumentert orienterende fremdriftsplan i sitt tilbud.

 

KOFA: Feil avgjørelse

Nå har Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, behandlet saken og konkluderer med at Statens vegvesen har annullert en lovlig tildelt kontrakt. Øijord & Aanes skulle likevel ha beholdt kontrakten med å utbedre Umskardtunnelen.

Klagenemnda kom til at de etterspurte dokumenter medførte en supplering av allerede fremlagte dokumenter vedrørende krav til leverandøren, og at Statens vegvesen skulle bedt om å få disse. Tildelingsbeslutningen som først ble gjort var ifølge Klagenembda lovlig og skulle derfor ikke vært omgjort.

 

Trolig erstatningskrav

– Vi visste hele tiden at vi hadde levert alt av papirer, og forsto ikke hvorfor Statens vegvesen gjorde om tildelingen, sier daglig leder Stein Rune Øijord i Øijord & Aanes AS til Rana Blad.

Det har kostet både Øijord & Aanes og skattebetalerne dyrt. I tillegg til at arbeidet med å utbedre telehivskadene i tunnelen ble forsinket, måtte Statens vegvesen godta nest laveste anbud. Det var ni millioner kroner dyrere enn anbudet fra Øijord & Aanes.

En god del ekstra arbeid med tunnelen gjør at utbedringsarbeidet så langt er oppe i over 100 millioner kroner.

Statens vegvesen må også belage seg på et erstatningskrav på grunn av rotet med tildelingen av kontrakt på arbeidet.

– Vi hadde kalkulert med vanlig god fortjeneste, som vi gikk glipp av. Dessuten ble det usikkerhet om vi fikk jobben eller ikke, og vi lå på vent med eventuelle andre prosjekter. Eksakt hva vi har tapt, er det vanskelig å si hundre prosent. Men det er en del millioner, slår Stein Rune Øijord fast til Rana Blad.

Forsiden akkurat nå