Slik vil ny Grenlandsbru se ut.
Slik vil ny Grenlandsbru se ut. (Illustrasjon: Rambøll)

Anleggsarbeid for ny E18 har startet ved Kokkersvold i Porsgrunn

Arbeidet med anleggsvei ved Kokkersvold i Porsgrunn begynner i juni og markerer starten på byggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt.

– Anleggsveien som nå er under bygging skal gi tilgang til området ved Blåfjell og Kokkersvold. Det er det franske entreprenørselskapet Eiffage som skal bygge to tunneler til ny firefelts E18 på oppdrag for Nye Veier, sier Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier for E18 Langangen-Rugtvedt, i en pressemelding.

Kart over E18-strekningen i Grenland. Illustrasjon: Nye Veier

De første arbeidene med anleggsveien har allerede startet, og de vil pågå ut september i 2021. Anleggsveien skal bygges med tilgang fra Langangveien fylkesvei 3260, og kan i perioder påvirke trafikken.   

I perioder hvor det er mye trafikk av anleggsmaskiner vil det være nødvendig å redusere fartsgrensen på Langangveien i området ved Kokkersvold. I tillegg vil trafikantene på Langgangveien måtte påregne kortere perioder med stans i forbindelse med begrensede sprengningsarbeider.

Les også

Sprengningsarbeider 16. juni og 17. juli

Det er Bertelsen & Garpestad som skal utføre sprengningsarbeidet for Eiffage. I perioden mellom 16. juni og 17. juli vil de utføre 3-4 sprengninger daglig i ukedagene. Sprengningsarbeidet innstilles deretter i ferien, og gjenopptas den 9. august og vil vare til 19. september, når anleggsveien skal står ferdig. Etter dette begynner arbeidet med selve tunnelene, og også i den perioden vil det bli sprengningsarbeider som kan få trafikale konsekvenser.

Den nye firefelts motorveien som skal bygges på E18 fra Langangen til Rugtvedt er på om lag 17 kilometer. Det er et komplekst prosjekt og arbeidet inkluderer blant annet flere tunneler og broer, inkludert ny Grenlandsbru. Veien skal etter planen stå ferdig i 2025.

Les også

Forsiden akkurat nå