Amerikanere er denne uken i Oslo for å lære om hvordan norske infrastruktureiere håndterer design, konstruksjon og vedlikehold av vei og jernbane.
Amerikanere er denne uken i Oslo for å lære om hvordan norske infrastruktureiere håndterer design, konstruksjon og vedlikehold av vei og jernbane. (Foto: OsloMet)

Amerikanske samferdselsmyndigheter lærer av Norge

Denne uka kommer samferdselsdepartementet i California (CalTrans) og teknologiselskapet Trimble i USA, til Oslo for å lære om hvordan norske infrastruktureiere håndterer design, konstruksjon og vedlikehold av vei og jernbane.

I løpet av de to dagene den amerikanske delageasjonen vil besøke Oslo, skal bransjeeksperter fra Norge holde presentasjoner for å innsikt i hvordan man utvikler infrastruktur i Norge.

Dette gir infrastruktureierne og teknologiutviklerne fra USA mulighet til å utforske hvordan alle parter samarbeider gjennom hele prosjektets livssyklus i Norge.

De får delta i workshops, besøke anleggsplasser og diskutere med bransjeeksperter om for eksempel samarbeid, dataflyt, standarder, digital transformasjon og automatisering.

Arrangementet blir en arena for å dele erfaringer og beste praksis, og lære av hverandre for å bidra til å forme framtiden for infrastrukturplanlegging.

 

Dette er noen av temaene som tas opp:

  • eiernes krav til veiprosjekter
  • kontraktstrategi
  • «Building-Smart standard IFC 4.3»
  • erfaringer fra E18 Vestkorridoren, som er et modellbasert prosjekt der BIM blir brukt
  • hvordan California lærer av Norge
  • hvordan OsloMet utdanner ingeniører for framtiden
  • hvordan MMI blir brukt i infrastrukturprosjekter
  • hvordan man kan samarbeide i en skybasert plattform

Forsiden akkurat nå