Mesta har hatt alt av asfaltarbeider i og utenfor Korgentunnelen. En omfattende jobb til 22 millioner kroner.
Mesta har hatt alt av asfaltarbeider i og utenfor Korgentunnelen. En omfattende jobb til 22 millioner kroner. (Bilde: Jarle Skoglund)

Alvorlig mangel på kvalifiserte folk

  • Nyheter

Behover blir størst i 2010

I de neste årene vil det innenfor bygg og anlegg på landsbasis bli behov for 400 ingeniører og 200 sivilingeniører nye pr år. Gapet mellom etterspørsel og tilgang vil bare øke de kommende årene.Jarle SkoglundÅrsaken er at det ble utdannet få byggningsingeniører i 90-årene og andelen som pensjonerer seg (etterkrigskullet) vil nå en topp rundt 2010-15. Det vil derfor være et stort rekrutteringsbehov rundt denne periode som vil være et generasjonsskifte på både godt og ond.

Utfordringen er med andre ord ikke penger eller gode prosjekter, men å få tak i kvalifiserte medarbeidere. Norge har allerede i dag en stor mangel på unge kvalifiserte fagpersoner som kan være med på å foreta en optimal teknisk, økonomisk og sikker gjennomføring og forvalting av våre mange og store vegprosjekter.

I Nord-Norge har bransjen gått sammen i en såkalt BA-ring, hvor også Høgskolen i Narvik er med. Også her er det den svake rekrutteringen til bransjen som er hovedutfordring.

- Hensikten med dannelsen av BA-ringen Nord er å møte de utfordringene som bransjen står overfor med hensyn til det generasjonsskiftet som vil finne sted i løpet av få år, sier førsteamanuensis Erling Reinslett ved HiN.

Høy aktivitet på anleggssektoren er årsaken til det er så vanskelig å få tak i folk. Anleggsentreprenørene opplever usedvanlig gode tider.

Har lite å tilby

- Markedet er presset. Det er veldig lett for kvalifiserte folk å få jobber, sier Harald Tobiassen, som er prosjektleder for tunnelen. - Investeringene på stamveger i Region Sør blir nesten fordoblet fra 2003 til 2006. Samtidig har vi måttet kvitte oss med ca. 300 stillinger i regionen i forbindelse med nedbemanningen i Vegvesenet. Det betyr at nye byggeledere bare kan tilbys engasjement, vi kan ikke gi dem faste stillinger. Dette gjør det enda vanskeligere å få tak i kvalifiserte folk.

- Problemet forsterkes ved at det ble utdannet for få ingeniører for noen år siden. Nå har situasjonen bedret seg, men det løser ikke problemene på kort sikt. Byggeledere må ha en god del erfaring. Det er spesielt vanskelig å finne folk med tunnelkompetanse, sier Harald Tobiassen.

Også på 80-tallet

Det er ikke første gang Vegvesenet er borti de problemene Tobiassen og andre sliter med nå. Under jappetiden på 80-tallet var det en stund svært vanskelig å få kvalifiserte folk. Private firmaer kunne tilby mye bedre lønn. Problemet løste seg da ballongen sprakk og en masse luftslott raste sammen som korthus. Det er neppe noen grunn til å tro at noe lignende skal skje denne gangen. Konkurransen om arbeidskraften skyldes at en rekke store anleggsoppdrag er igangsatt samtidig.

Prosjektet som må utsettes på grunn av byggeledermangel inngår i Lister-pakken. Det omfatter en 3,5 km lang tunnel og en like lang strekning i dagen på riksveg 465 nord for Farsund.

Forsiden akkurat nå