Fra fylkesvei 411 Laget-Bergendal i Agder.
Fra fylkesvei 411 Laget-Bergendal i Agder. (Foto: Agder fylkeskommune)

Vil bygge ny fylkesvei 411

Agder lyser ut bygging av 450 meter ny fylkesvei og snuplass ved Risør

Deler av gamleveien ligger trolig på flåte langs et tjern, så her må det til lettfylling på deler av strekningen.

Fylkesvei 411 går grovt fortalt fra Risør til Tvedestrand, og ligger mellom E18 og kysten. Nå akter fylkeskommunen å bygge en ny veistrekning her.

Kontrakten som nå er lyst ut gjelder 450 meter av fylkesveg 411 på strekningen mellom Laget og Bergendal, i tillegg til en snuplass for buss på Bergendalshøgda.

Avstanden mellom den nye veien og snuplassen er cirka 750 meter. Byggherren regner med at det blir noe masseflytting av stein og jord over denne avstanden. Der som snuplassen skal etableres ligger det et enkelt VA-anlegg, og entreprenøren må regne med å grave forsiktig.

Ny fylkesveg blir liggende i jomfruelig terreng bortsett fra der ny og gammel vei
møtes i hver ende.

Les også

Dårlige masser

På en kort del av strekningen er det svært dårlige masser i grunnen. Her går veien langs Svinebutjønn, og den gamle veien ligger trolig på flåte. Byggherren har fått laget en egen geoteknisk rapport som viser at det må være lettfylling i dette området.

Fjellet i området består av mye store blokker, og det er laget et eget geoteknisk notat om også det.

Frister for ferdigstillelse:

Snuplassen på Bergendalshøgda skal stå ferdig 30. september i år. Hele kontrakten har sluttfrist 23. april neste år. Det skal forøvrig ikke foregå arbeid på prosjektet i hele juli måned i år.

Frist for sende inn tilbud på oppdraget er 26. juni.

Les også

 

Forsiden akkurat nå