Lerviktunnelen er ikke lenger enn 776 meter.
Lerviktunnelen er ikke lenger enn 776 meter. (Foto: Agder fylkeskommune)

Agder fylke skal oppgradere den 776 meter lange Lerviktunnelen 

Jobben skal være ferdig om et års tid. 

Lerviktunnelen er en del av fylkesvei 465 i Kvinesdal kommune. Tunnelen skal bringes i samsvar med krav i tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesvei. I tillegg skal mindre utbedringer foretas.

I dagsonen skal eksisterende teknisk bygg demonteres, og det skal i stedet settes opp to nye tekniske bygg. Det skal legges fiberkabel, settes opp veilys, bommer, nødstasjoner og stopplys.

I selve tunnelen skal det etableres nytt overvannsanlegg. Det skal blant annet monteres
kummer med sandfang og hjelpesluk.

Entreprenøren skal levere nytt sedimenteringsbasseng med oljeutskiller, for å håndtere vann fra tunnelvask og utslipp.

Det skal lages føringskant på den ene siden i tunnelen. Nødstasjoner og rømningslys
plasseres over den, og trekkerør og trekkekummer plasseres bak den.

Det må etableres varsling for syklister og gående i tunnelen, og det skal monteres nødnett og kringkasting.

Noe strossing i profilet kan bli aktuelt.

Eksisterende belysningsanlegg i tunnel skal beholdes, men det skal monteres fem kameraer.

Eksisterende automasjonsanlegg og SRO-anlegg skal skiftes ut i sin helhet for å håndtere
styring og overvåking av eksisterende og nye anlegg.

Leverandøren skal forestå all nødvendig detaljprosjektering.

Følgende delfrister gjelder:

  • Dokumentasjon før bygging: 8. august
  • Plan for gjennomføring av EET: 25. november
  • Leverandørs EET ferdig og underlag levert byggherre: 9. desember
  • Levering av sikkerhetsdokumentasjon og FDV: 16. januar 2023

Sluttdato er satt til 3. februar 2023.

Og frist for å gi tilbud på oppdraget er 21. mars.

Forsiden akkurat nå