Ivar Galaaen, direktør i AF Anlegg, og Berit Brendskag Lied, regionvegsjef i Statens vegvesen. (Bilde:  Linn Silseth)
Ellingsøy- og Valderøytunnelen skal være ferdig desember 2018, mens Godøytunnelen skal være ferdig utbedret våren 2019. (Bilde: Knut Opeide, Statens vegveesn)

AF skal rehabilitere tunneler på Sunnmøre for 619 mill

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med AF Gruppen Norge AS for utbedring av Ellingsøy- og Vaderøytunnelen i Ålesund og Godøytunnelen i Giske.

Tunnel-kontrakten på 619 millioner kronerforutsetter oppstart  i starten av november. Ellingsøy- og Valderøytunnelen skal være ferdig desember 2018, mens Godøytunnelen skal være ferdig utbedret våren 2019.

- Nå skal vi ha samhandling med entreprenøren og avklare detaljer for framdrift og trafikkavvikling, forteller prosjektleder Ole Kristian Birkeland.

 

Dette skal gjøres i tunnelene

Ellingsøy- og Valderøytunnelen ble utbedret i 2008-2009, og nå skal vi heve sikkerheten ytterligere og få ned både antall stengninger og lengden på stengningene vi har i tunnelene i dag.

 • Tunnelene får kameraovervåkning og hendelser blir automatisk registrert. Vegtrafikksentralen vil følge med på tunnelene hele døgnet. Når vi får «øyne» i tunnelen kan vi også redusere antall stenginger og få ned lengden på stengningene.
 • Variable skilt vil også bli brukt for å sette ned fartsgrensen ved motorstopp eller andre hendelser.
 • Det blir også fartsmåling i tunnelene, fartsnivået skal ned med strekningsmåling.
 • Tunnelen får økt sikkerhet med flere vifter
 • Nytt lys
 • Nye nødstasjoner med telefon og brannslukkingsapparat

Hvis vi sammenligner Godøytunnelen med et hus så vil bare gulv og reisverk stå igjen.

 • Tunnelen blir tørr med ny vann- og frostsikring som brannsikres med betong.
 • Nytt lys
 • Ny og kraftig brannventilasjon
 • I tillegg skal vi sprenge plass til to nye havarinisjer og en snunisje.
 • Kameraovervåking med automatisk detektering av hendelser. Da kan Vegtrafikksentralen følge med på tunnelen hele døgnet og gjøre tiltak hvis det skjer noe i tunnelen.
 • Betongrekkverk gjennom hele tunnelen
 • Nye og flere nødstasjoner med telefon og brannslukkingsapparat

Forsiden akkurat nå