AF Gruppen står som nummer en til å få kontrakten om bygging av Lilleelvkrysset. F.v.: Prosjekteringsleder i Statens vegvesen Hilde Lindell Vasaasen, Lars Hoksrud fra AF Gruppen og prosjektleder i Statens vegvesen Roar Gärtner. 
Foto: Elin Fykerud Johannessen, Statens vegvesen
AF Gruppen står som nummer en til å få kontrakten om bygging av Lilleelvkrysset. F.v.: Prosjekteringsleder i Statens vegvesen Hilde Lindell Vasaasen, Lars Hoksrud fra AF Gruppen og prosjektleder i Statens vegvesen Roar Gärtner. Foto: Elin Fykerud Johannessen, Statens vegvesen

AF lavest på ny storjobb i Porsgrunn

Med et tilbud på 228 millioner kroner, ligger AF Gruppen lavest på et av de største enkeltoppdragene i Bypakke Grenland.

Fire entreprenører ønsker å bygge den nye strekningen mellom Gimlevegen og Augestadvegen, bedre kjent som Lilleelvkrysset. I dag ble tilbudene for totalentreprisen åpnet på Statens vegvesen Region sørs hovedkontor i Arendal.

 

Av de fire entreprenørene ble er en foreslått avvist grunnet mangel på tilfredstillende dokumentasjon i leveransen. Tilbudene som er vurdert ser følgende ut:

  1. AF Gruppen                           228 909 126,-
  2. NCC Construction                281 829 819,-
  3. Implenia/Zublin                     303 656 272,-

 

Statens vegvesen forventer at signering av kontrakten vil foregå rundt 1. desember.

 

En milepæl

-Dette er den største konkurransen og derfor en milepæl for prosjektet. Dette betyr av vi nå kan jobbe videre mot bygging og folk vil se at det skjer noe ute i felten, sier prosjektleder i Statens vegvesen Roar Gärtner.

Fv. 32 Gimlevegen – Augestadvegen er et av de største prosjektene i Bypakke Grenland og skal bidra til å gjøre de trafikale forholdene gjennom Porsgrunn sentrum bedre. Den nye strekningen vil telle 1,3 kilometer og har en totalkostnad på 570 millioner kroner.

 

Konkurransepreget dialog

Prosjektet har valgt å drive konkurransepreget dialog for totalentreprisen. Dette betyr at anskaffelsesprosedyren er preget av dialog med leverandørene om alternative løsninger før det endelig tilbudet gis.

I tillegg er det valgt et to-konvolutts system, hvor tilbudet fra entreprenør blir levert i to ulike konvolutter. Den første konvolutten som åpnes inneholder selve løsningsforslaget, samt skissetilbud. Vegvesenet vurderer så tilbudet ut ifra kvalitet og gir poeng etter tre kriterier; teknisk kvalitet og byggemåte, drift og vedlikehold og fremdrift. I dag ble konvolutt nummer to åpnet. Denne inneholder prisen som gitt over.

Forsiden akkurat nå