Også i 3.kvartal leverte AF gruppen gode resultater.
Også i 3.kvartal leverte AF gruppen gode resultater. (Foto: Max Emanuelson)

AF Gruppen leverte god lønnsomhet i 3. kvartal

Omsetningen ble på 6 358 millioner kroner i kvartalet, som ga en resultatmargin på 5,4 prosent.

AF Gruppens omsetning var MNOK 6 358 (6 366) i 3. kvartal og MNOK 19 756 (19 540) hittil i år. Resultat før skatt ble MNOK 344 (368) i 3. kvartal og MNOK 945 (833) hittil i år. Dette ga en resultatmargin på 5,4 prosent (5,8 prosent) i 3. kvartal og 4,8 prosent (4,3 prosent) hittil i år. Samlet ordrereserve var MNOK 40 391 (31 269) ved utgangen av kvartalet.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 380 (574) i 3. kvartal 2021. AF Gruppen hadde per 30. september 2021 netto rentebærende gjeld på MNOK 26 (-341). Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 2,08 (2,40). Styret har vedtatt et utbytte for 2. halvår på NOK 4,00 (3,50) per aksje.

Aktivitetsnivået i Anlegg økte sammenlignet med samme kvartal i fjor, og virksomhetsområdet leverte et godt resultat i kvartalet. AF Anlegg har to storprosjekter i produksjon, E39 Kristiansand vest–Mandal øst og Bergtunnlar Lovö i Stockholm. Målselv Maskin & Transport fortsetter å levere svært gode resultater.

Forsiden akkurat nå