den 230 meter lange betongkulverten blir 32 meter bred og vil ha to løp med til sammen fire kjørebaner.
den 230 meter lange betongkulverten blir 32 meter bred og vil ha to løp med til sammen fire kjørebaner. (Bilde: NCC)

9000 kubikk betong til kjempekulvert i Bergen

Torsdag 18.mai startet NCC byggingen av en 230 meter lang betongkulvert som del av utviklingen av boligprosjektet Skjoldnes i Fana ved Bergen. Kulverten vil fungere som et lokk over motorvegen på E39, og skal være ferdigstilt til jul 2018

Rundt 9000 kubikk med betong går med til støpingen av den 230 meter lange betongkulverten, som blir 32 meter bred og vil ha to løp med til sammen fire kjørebaner. Under anleggsperioden vil 40 NCC-personell være i arbeide med betongkulverten.

-Vi er glade for å komme i gang med jobben. Før vi starter opp med selve betongarbeidene skal det graves og sprenges for omkjøringsveg, og diverse infrastruktur må legges om, sier distriktssjef Henning Simonsen i NCC.

Vegen skal holdes åpen med fire kjørefelt i hele anleggsperioden for ikke å bremse trafikkavviklingen i området.

-Det betyr at vi først vil grave oss inn på siden av motorvegen der vi etablerer en midlertidig vegtrasé. Så bygger vi halve lokket før vi legger trafikken over på andre siden og bygger resten, sier Simonsen.

Fakta om betongkulvert Skjoldnes, Bergen

Lengde: 230 meter
Bredde: 32 meter
Entrepriseform: Totalentreprise
Kunde: Skjoldnes Utvikling AS
Byggetid: 2017-2018
Kontraktsverdi: ca 100 millioner NOK

Kontrakten med utbygger Skjoldnes Utvikling AS ble skrevet i juni 2016 og har en verdi på cirka 100 millioner kroner.

Støpingen av betonglokket over motorvegen Fritz G. Riebers veg utgjør første del av boligutviklingsprosjektet. Betonglokket vil binde sammen østre og vestre del av Skjoldnes, og det er prosjektert cirka 225 leiligheter i området som blir bygget av LAB AS som totalentreprenør. Oppå konstruksjonen skal det deretter etablertes park og grøntareal.

NCC har tidligere bygget kulverter for Bybanen i Bergen, ved Birkelandskrysset samt Mindelokket på Fjøsangervegen.

Forsiden akkurat nå