På denne strekningen mellom Ranheim og Væretunnelen skal den doble, gule stripen erstattes med en midtdeler i betong. Entreprisen omfatter også utvidelse av vegen.
På denne strekningen mellom Ranheim og Væretunnelen skal den doble, gule stripen erstattes med en midtdeler i betong. Entreprisen omfatter også utvidelse av vegen. (Bilde: Truls Johnsen, Statens vegvesen)

9 km ny midtdeler på E 6

Tre strekninger på E 6 i Trøndelag med en samlet lengde på over 9 km skal utstyres med midtdeler. Entreprenørarbeidet som også omfatter breddeutvidelse, er fordelt på to entrepriser. Anbudsfristene er satt til 8. og 17. august.

  • Nyheter

Det første oppdraget gjelder to strekninger mellom Trondheim og Stjørdal. Den ene er 2 800 meter lang og går mellom Ranheim og Væretunnelen. Her skal det settes opp plasstøpt midtdeler i betong i en lengde på 2 000 meter.

På resten av strekningen er det allerede midtdeler. Her blir det satt opp rekkverk av stål på midtdeleren.

Erstatter kantstein

Oppdraget omfatter også støp av midtdeler i 500 meters lengde mellom Stavsjøfjelltunnelen og Hommelvik. Her er det bare kantstein som skiller kjørebanene i dag.

Deler og utvider

Det andre oppdraget gjelder en 6 km lang strekning mellom Ronglan og Hotran i Nord-Trøndelag.

Her skal det etableres midtdeler på hele strekningen. 2,3 km skal utvides fra to til tre felt. Oppdraget omfatter også ombygging av et kryss på Ronglan.

Forsiden akkurat nå