Rasstedet er nå plastret med naturstein, som både holder skråningen oppe og sikret mot storhavet utenfor.
Rasstedet er nå plastret med naturstein, som både holder skråningen oppe og sikret mot storhavet utenfor. (Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune)

Fylkesvei 98 Tarmfjordvika–Smalfjordbotn

9,3 km av «Fiskeveien» i Finnmark er blitt bedre

Da 600 meter av den kvikkleireholdige sjøbunnen raste ut, tok det med seg en 50 tonns gravemaskin som de siden ikke har sett snurten av.

Byggeleder for Troms og Finnmark fylkeskommune, Johnny Johnsen.

Bit for bit er fylkesvei 98 mellom Ifjordfjellet og Rustefjelbma i Finnmark bygd ut. To parseller står denne høsten ferdig.

Når fiskebilene, og etter å ha lastet opp i Kjøllefjord, Mehamn eller Gamvik starter sin vei mot kontinentet, er det fylkesvei 98 mot Tana som er første etappe, og kanskje den verste delen av veien mot Europa.

Mens Ifjordfjellet for noen år siden fikk en etterlengtet oppgradering, er det mye utbedring som gjenstår mellom på fylkesveistrekningen mellom Rustefjelbma og kommunegrensen til Lebesby.

Nå står imidlertid 9,3 kilometer av denne strekningen oppgradert til langt bedre veistandard, nærmere bestemt strekningen mellom Tarmfjordvika – Smalfjordbotn. Her er svinger blitt rettet ut og veibredden økt, kan byggeleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Johnny Johnsen fortelle til Våre Veger.

 Mange setningsskader

Fra stedet hvor raset i fjor tok med seg veiskjæringa og havbunnen hele 600 meter ut i fjorden. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

– Dette har vært en vei i dårlig forfatning, smal og med mange knappe svinger. Også fundamentet har vært dårlig, og mye vanntilsig fra terrenget har gjort sitt til at vann har stått mye i grøfta. Sånt fører jo til setningsskader, som i sin tur ødelegger asfalten, forteller byggelederen.

Samtidig har trafikkmengden økt de siste årene på strekningen, etter at Ifjordfjellet ble utbedret.

Planen er at hele «fiskeveien» («Fisk til markedet») skal utbedres, slik at det en gang i fremtiden skal kunne kjøre modulvogntog på den. Men før den tid er det flere parseller som skal bygges ut.

Og det bestemmes av fremtidens veibudsjetter i fylkeskommunen.

 Mye fjellsprengning

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som er byggherre på strekningen. Men planleggingen begynte allerede da Statens vegvesen også hadde ansvaret for fylkesveiene, og det er derfor Vegvesenet som sto for prosjekteringen av arbeidene.

Byggeleder Johnny Johnsen forteller at det er blitt mye sprengningsarbeider for hovedentreprenøren på prosjektet, Anlegg Nord AS.

Fylkesvei 98 Tarmfjordvika–Smalfjordbotn

  • Omfang: oppgradering av 9,3 kilometer av fv 98 med utbedring av svinger, skjæringer og breddeutvidelser
  • Kontraktsum: 98 millioner.
  • Entreprenør: Anlegg Nord AS
  • Prosjektering: Statens vegvesen
  • Byggherre: Troms og Finnmark fylkeskommune

– Til sammen er det blitt sprengt 309.000 kubikkmeter stein. Det dreier seg og svinger som er utbedret, skjæringer og andre tiltak som skal bidra til bedre oversikt og økt trafikksikkerhet. All sprengtsteinen er blitt knust ned og brukt i veilinja, eller lagt i deponi. Noe er lagret for bruk i senere prosjekt.

Arbeidet har i hovedsak gått greit, og byggelederen skryter av entreprenøren.

Til sammen 55 stikkrenner er byttet ut med nye, og i tillegg er det to store rørkulverter med diameter på 2,2 meter, og den andre har to rør på diameter 1,4 m.

Ras tok 100 meter av veien

Men den store overraskelsen kom 19. april i fjor, da et jordskred tok med seg 250 meter av fylkesveien ved Steinvik, og feide det på sjøen. Det er lagd en erfaringsrapport om raset i ettertid av geoteknikere.

Johnsen forteller at om lag 600 meter av den kvikkleireholdige sjøbunnen raste ut, tok med seg en 50 tonns gravemaskin som de siden ikke har sett snurten av. Heller ikke påfølgende laserscanning av sjøbunnen, viste noen tegn etter anleggsmaskinen.

-I etterkant måtte det mudres ut ca 4800 kubikkmeter leirmasser, som er erstattet med mer stabile masser, og sjøsiden av fyllinga er plastret opp med stein, slik at området nå er sikret godt mot havet utenfor.

26. oktober blir det snorklipping og taler for den nye fylkesveien i Finnmark!

Jarle Skoglund

Forsiden akkurat nå