En del rekkverk på trestolper skal fjernes, og nytt rekkverk med stålstolper skal monteres.
En del rekkverk på trestolper skal fjernes, og nytt rekkverk med stålstolper skal monteres. (Foto: Statens vegvesen/Google Maps)

8200 meter av E39 i Stord og Tysvær skal få nytt rekkverk

Vegvesenet lyser ut ny kontrakt.

Oppdraget heter TS tiltak E39 Stord og Tysvær, og handler om utbedringer etter en trafikksikkerhetsrevisjon. Det er først og fremst rekkverk det er snakk om, men der det er mulig skal sideterrenget til veien utbedres og sikres. Det kan innebære å meisle fjell/stein, fjerne trær og stubber, forlenge stikkrenner, jevne ut sideterreng eller bytte ut skilt som ikke er påkjøringsikre.

For rekkverkets vedkommende: Dagens rekkverk på trestolper skal fjernes, og det skal monteres nytt rekkverk på stålstolper.

Vegvesenet anslår at 4500 meter rekkverk skal fjernes, og 8200 meter nytt rekkverk i stål skal monteres. Trolig vil det bli bruk for 270 m3 knuste grusmasser til utbedring av sideterreng.

Arbeidene skal være ferdige innen utgangen av november i år.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse 29. juni, og tilbudsfrist er 8. august.

Les også

Forsiden akkurat nå