Den 77 meter lange brua er helt borte etter flommen som følge av store nedbørsmengder tidligere i uken.
Den 77 meter lange brua er helt borte etter flommen som følge av store nedbørsmengder tidligere i uken. (Foto: Lars Petter Klette Kaski, Nordland fylke)

Flommen tok Nevernes bru

77 meter lang bru måtte gi tapt mot vannmassene - nå skal en beredskapsbru på plass

I heftig uvær og svært kraftig nedbør måtte Nevernes bru på fylkesvei 7374 ved Storforshei i Rana gi tapt da flommen kom.

Arbeidene er allerede i gang med å få på plass en beredskapsbru etter at Nevernes bru på fylkesveg 7374 ved Storforshei i Rana ble tatt av flom tirsdag.

Seksjonsleder Lars Petter Kaski i Nordland fylkeskommune

Brua var eneste adkomst til Grønfjelldalen med omlag 200 innbyggere, og fram til en beredskapsbru er på plass, er befolkningen i Grønnfjelldalen i praksis isolert.

– Nevernes bru er i tre spenn og har en total lengde på 77 meter, så det er ingen liten bru. Men vi har bruberedskap i samarbeid med Statens vegvesen, og deres byggeleder som har nasjonalt ansvar for bruberedskap, har allerede kommet til Rana, forteller fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal.

Les også

Har bruelementer liggende klare

Også Nordland fylkeskommune har folk på plass på stedet. Seksjonsleder Lars Petter Kaski påpeker at det heldigvis ikke er ofte at bruberedskapsgruppen i Statens vegvesen må involveres på fylkesvegene i Nordland.

– Men når Nevernes bru nå ble tatt av vannmassene, har vi en svært god beredskap, og gjennom den nasjonale beredskapen har vi bruelementer liggende for slike tilfeller, forteller Kaski.

I går ettermiddag ble det gjennomført en befaring. Nå skal Nordland fylkeskommune som eier veien, i samarbeid med Statens vegvesens bruberedskapsgruppe, planlegge hva som skal til for å etablere en reservebru.

– Grunnforholdene på begge sidene avgjør selvsagt hvor mye entreprenørarbeid som må gjøres for å kunne legge en provisorisk bru over Ranelva. Vi har håp om at brukarene fortsatt kan benyttes. Det vil i så fall lette arbeidet, forklarer Kaski.

Les også

Kritisk infrastruktur

I dag skal Nordlands fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen også se skadeomfanget ved selvsyn.

– Vi vil sette alle ressurser inn for å få på plass en midlertidig bru. Det er svært mange mennesker som er avhengig av adkomst langs fylkesveg 7374, med både gårdsbruk og skolebarn som nå er isolert. Vi skal selvsagt jobbe så raskt det lar seg gjøre, lover han.

Også fylkesveiene i området har fått store skader. Dette er noen hundre meter sør for brua. Foto:  Lars Petter Klette Kaski, Nordland fylke

Forsiden akkurat nå