Her skal 700 meter med riksvei bli bredere og bedre.
Her skal 700 meter med riksvei bli bredere og bedre. (Foto: Google Maps /Statens vegvesen)

700 meter av riksvei 15 skal få gul midtstripe

Entreprenøren har et snaut år på seg på denne jobben.

Vegvesenet kommer nå med en ny kontrakt som heter Rv. 15 Brunsvik - Almenningen.

Strekningen ligger ved Raudegga i Kinn kommune, ei mil øst for Måløy. Dagens vei varierer i bredden. Her skal 700 meter vei utvides slik at den får gul midtstripe og samme bredde som riksveien i begge ender.

Prosjektet innebærer masseutskifting av eksiterende vei for hele strekningen, oppgradering av to busslommer, sprenging/skjæringer, etablering og forlenging av stikkrenner, rekkverk, asfaltering og riving av en garasje.

ÅDT er på 1575, og andel lange kjøretøy er 13 % (2022-tall).

Her kreves det god arbeidsvarsling og sikring av anleggsområdet, understreker byggherren. I anleggsperioden skal riksveien alltid være åpen, med unntak for eventuelle sprengningsarbeider.

Den svarte sirkelen viser området hvor veien skal utvides. Illustrasjon: Statens vegvesen

Prosjektet er tegningsbasert.

Noen av hovedmengdene i prosjektet (cirkatall):

  • Vegetasjonsrydding: 7800 m2
  • Flytting av jordmasser: 2000 m3
  • Sprenging i linja: 10.500 m3
  • Stikkrenner: 200 m
  • Kabelgrøft: 600 m
  • Forsterkningslag inkl. forkiling: 3600 m3
  • Rekkverk: 650 m

Frist for å være ferdig er 12. september 2024.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse på Nordfjord Hotel 15. september, og tilbudsfrist er 4. oktober.

Les også

Forsiden akkurat nå