DRIFT OG VEDLIKEHOLD

700 bruer på Østlandet skal vedlikeholdes for inntil 120 mill

Rammeavtalen kan vare ut 2023.

Norsenga bru i Kongsvinger er så godt som splitter ny, og har nok ikke så mye behov for vedlikehold ennå.
Norsenga bru i Kongsvinger er så godt som splitter ny, og har nok ikke så mye behov for vedlikehold ennå. Foto: Bjørn Olav Amundsen
18. feb. 2020 - 05:12

Fylkene har overtatt mange veier, men Statens vegvesen har fortsatt ansvaret for rundt 700 riksveibruer i Innlandet fylke.

Nå ønsker etaten å inngå en rammeavtale for drift og vedlikehold av disse bruene.

Kontrakten er tenkt å starte 27. mai i år – eller så fort kontrakten er signert – og skal vare ut 2021. Deretter har byggherren opsjon på forlengelse både for 2022 og 2023. Kontrakten skal også gjelde for vestre del av Viken (det vil si gamle Buskerud fylke) fra 2021.

Kontrakten gjelder der Statens vegvesen har vedlikeholdsansvar og der driften ikke er satt bort i andre kontrakter.

Vegvesenet anslår at kontraktens verdi er på mellom 15 og 30 millioner kroner i året, men det avhenger av bevilgningene som blir gitt. Det samme omfanget gjelder for opsjonene i 2022 og 2023.

Det er altså først og fremst vedlikeholdsarbeid det er snakk om. Der det trengs mer omfattende vedlikehold og ombygging kan arbeidene bli lyst ut som egne kontrakter.

Leverandøren må også regne med å stille opp når det er akutte behov – for eksempel ved flom eller når det har skjedd påkjørsler.

Noen av arbeidene som kan inngå i oppdraget:

  • Reparasjoner av fuger, lager og betong, samt mindre dekkereparasjoner
  • Korrosjonsbeskyttelse
  • Utskifting og reparasjon av rekkverk
  • Breddeutvidelse av bruer

Det blir tilbudskonferanse hos Vegvesenet i Hamar, og datoen er 26. februar.

Frist for å gi tilbud: 19. mars.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.