66,4 milliarder kroner i potten for grønnere transport i Norges fire største byer

I dag inviteres de fire største byområdene tli å forhandle om såkalte byvekstavtaler. Og det lokkes med store summer.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ved Løren T-banestasjon.
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ved Løren T-banestasjon. Foto: Samferdselsdepartementet
17. apr. 2018 - 15:56

Målet med disse avtalene er transportløsninger som sikrer bedre mobilitet, og at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Samordnet areal- og transportplanlegging vil være et viktig virkemiddel i avtalene, som vil berøre nesten tre millioner nordmenn i de ni storbyområdene. 

De fire store byområdene omfatter følgende fylker og kommunene:

  • Oslo, Bærum, Skedsmo og Oppegård kommuner samt Akershus fylkeskommune
  • Bergen, Askøy, Fjell, Lindås og Os kommuner samt Hordaland fylkeskommune
  • Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner samt Rogaland fylkeskommune
  • Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal kommuner samt Trøndelag fylkeskommune

Også Nedre Glomma, Buskerudbyen, Grenland, Tromsø og Kristiansandsregionen vil bli invitert til å delta i ordningen på et senere tidspunkt.

 Areal og transport skal virke sammen

– Byvekstavtalene gjør det mulig å se arealbruk og transportinvesteringer i sammenheng. Mer målrettet arealplanlegging kan redusere transportbehovet og gjøre det enklere å reise kollektivt, sykle og gå. Sammen med byene skal vi styrke knutepunktene, gjøre sentrumsområdene mer attraktive, legge til rette for smartere byer og gjøre det enklere og mer attraktivt å bruke kollektivtransport, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Byvekstavtalene er redskaper for å gjøre storbyene våre smartere og grønnere, og som regjeringen prioriterer høyt. God mobilitet er et krav innbyggerne har rett til å stille. Folk må tilbys transportløsninger som er så gode at de kan erstatte privatbilen for stadig flere på hverdagsreisene. Derfor må det utvikles og settes i verk tiltak som styrker kollektivtransporten, arealpolitiske virkemidler må brukes og det må stimuleres til økt bruk av sykkel og gange, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– I arbeidet med byvekstavtalene skal vi sammen bidra til å nå nullvekstmålet. Jeg håper vi finner løsninger som bedrer folks reisehverdag og som respekterer folks tid og lommebøker. Staten mangedobler innsatsen og skal bidra med over 66 milliarder kroner til blant annet bedre kollektivløsninger, sier samferdselsministeren.

 Smartere og grønnere

Gjennom byvekstavtalene kan storbyområdene få hjelp til å finansiere et bedre og smartere kollektivtilbud og til tiltak som gjør det mer attraktivt å gå og sykle. For å nå målet om effektive og grønne reisehverdager for sine innbyggere må kommuner og fylker også forplikte seg til å bidra.

Storbyområdene som ønsker å inngå en byvekstavtale må ïfølge Samferdselsdepartementet bidra med egne midler, undersøke mulighetene som ny teknologi og nye reguleringer og organisasjonsformer gir, utvikle gode kollektivknutepunkt og tilbud for syklister og gående og ved reell fortetting som en del av miljøvennlig by- og tettstedsutvikling.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.