Innerst i Samnangerfjorden ligger Haukanestunnelen.
Innerst i Samnangerfjorden ligger Haukanestunnelen. (Skjermbilde: Statens vegvesen)

Dette blir en totalentreprise: 634 tunnelmeter i Samnanger står for tur

Haukenestunnelen fra 1981 skal bli helt ny.

Blant vestlandske tunnelrehabiliteringer er tiden nå kommet for Haukanestunnelen, som ligger langs fylkesvei 7 i Samnanger kommune i Midhordland - en par mil øst for Bergen slik kråka flyr.

Tunnelen ble åpnet i 1981, og er 634 meter lang. Den har en ÅDT på 5.400 (2018-tall) med 10 prosent tunge kjøretøy. Tunnelprofilet er T8,5, klasse er B. Skiltet høyde er 4,3 meter i dag.

I løpet av 12-14 måneder skal den rustes opp, slik at den står klar i ny drakt i slutten av november i 2020.

Totalentreprise

Oppdraget er en totalentreprise, og entreprenøren som blir valgt skal stå for all prosjektering og alle leveranser, samt utførelse fram til ferdig rehabilitert og bygd tunnel.

Tunnelen er ikke så lang, men det er litt av hvert å drive med.

Vi nevner bare noe av det som skal gjøres:

  • Både i betongportaler og i bergrom er det vannlekkasjer som skal utbedres.
  • Det skal injiseres bak betongportaler (øst), bergsikres med cirka 700 m3 sprøytebetong, etableres cirka 6.500 m2 vannsikring og settes rundt 600 bolter.
  • Nye sandfangkummer og kombinert overvanns- og drensvannledning i hele
    tunnelen.
  • 160 mm trekkerør for høyspent gjennom hele tunnelen.
  • Nytt teknisk bygg med antennemast på vestsiden av tunnelen.
  • Og såklart: Alt av elektroutstyr som hører med i en moderne veitunnel.

Prosjektet skal gjennomføres modellbasert, samtidig skal komplett tegningshefte (2D) leveres.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse ved tunnelen i begynnelsen av august.

Frist for å gi tilbud: 17. september i år.

Forsiden akkurat nå