Pollfjelltunnelen på fylkesvei 868 i Lyngen er på 3,3 kilometer og inngår i kontrakten. Her ser vi søndre portal.
Pollfjelltunnelen på fylkesvei 868 i Lyngen er på 3,3 kilometer og inngår i kontrakten. Her ser vi søndre portal. (Foto: Google Maps)

60 km tunneler i Troms og Finnmark trenger vedlikehold

Fylket lyser ut vedlikeholdskontrakt for 46 tunneler over halvannet år.

Troms og Finnmark fylke har kommet med en ny kontrakt som omfatter drift og vedlikehold av de 46 fylkesveitunnelene i fylket. 41 av dem ligger i Troms og fem i Finnmark. Samlet lengde er på rundt 59.500 meter.

Arbeidet består for det meste av følgende:

  • Bergsikring: rensk, bolting og sikring med sprøytebetong
  • Vann- og frostsikring inkludert brannsikring
  • Montering av kabelbru
  • Elektroarbeider

Arbeidene blir basert på opplysningene i geologiske rapporter etter hovedettersyn og befaringer, og etter uforutsette hendelser som ras, nedfall og trafikkskader.

byggherren nevner at hvis det blir så at det sammenslåtte fylket blir splittet opp igjen i kontraktsperioden, så vil det bety at entreprenøren må forholde seg til to byggherrer etterpå.

De 46 tunnelene er på fra 88 til rundt 4300 meter. Seks tunneler er prioritert i 2022 og 2023:

  • Fjordgårdtunnelen, fylkesvei 7884, Senja
  • Flakstadskarettunnelen, fylkesvei 7864, Senja
  • Norvågtunnelen, fylkesvei 8050, Nordkapp
  • Svarthammerentunnelen, fylkesvei 848, Ibestad
  • Toppentunnelen, fylkesvei 7756, Harstad
  • Liantunnelen, fylkesvei 7756, Harstad

Fjordgårdtunnelen skal også oppgraderes med nytt elektroanlegg.

Startdato er satt til 29. august i år, og kontrakten varer ut 2023. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Det blir digital tilbudskonferanse 28. juni, og frist for å gi tilbud er 2. august.

Les også

Forsiden akkurat nå