Det inngår drift av 29 tunneler i elektrokontrakten for fylkesveiene i Sør-Rogaland.
Det inngår drift av 29 tunneler i elektrokontrakten for fylkesveiene i Sør-Rogaland. (Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Elektrodrift på fylkesveiene i Sør-Rogaland

5 vil drifte elinstallasjoner i Rogaland - en av dem har det desidert billigste tilbudet

Laveste pris: Knappe 12 millioner kroner. Høyeste pris: drøye 25 millioner.

Rogaland fylkeskommune hadde fått fem tilbud på driften av elektroinstallasjonene tilknyttet fylkesveinettet i Sør-Rogaland, da fristen gikk ut 21. september.

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveier og fylkeseide gang- og sykkelveier med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Sør-Rogaland.

Dette omfatter kommunene Lund, Egersund, Sokndal, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Hå, Time, Klepp, Sola, Stavanger, Randaberg, Strand og deler av Hjelmeland.

Dette er de fem tilbudene som er kommet:

Firma Tilbudspris eks. mva
Otera Traftec AS 11 986 351,-
BMO Elektro AS 15 975 423,-
Mesta AS 16 341 620,-
Nettpartner AS 16 816 726,-
Roxel Infra 25 345 285,-

Tilbudene skal kontrollregnes og evalueres før fylket avgjør hvilket firma som får kontrakten.

Anleggene som omfattes av denne elektrokontrakten er:

Kartet viser hvilken del av Rogaland som omfattes av elektrokontrakten. Ill: Rogaland Fylkeskommune
 • 160 utstyr knyttet til bruer og underganger
 • 120 trafikktellepunkt
 • 49 trafikksignalanlegg
 • 35 veibelysningsanlegg med fordelingsskap
 • 29 tunneler
 • 23 kaiutstyr
 • 19 trafikkstyringsanlegg i dagen
 • 12 overvåkningskameraer
 • 9 elektriske anlegg i bygninger
 • 8 værstasjoner
 • 6 varmekabler
 • 5 farstvisningstavler

Oppdraget omfatter bl.a. kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodiske arbeider, reparasjon av skader og utskifting/installasjon av objekter, i tillegg til registrering, planlegging av virksomheten, beredskap, dokumentasjon, rapportering til byggherren og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av elektriske anlegg på vegnettet

Kontraktsperioden løper fra 1. januar 2021 og ut 2022, men fylkeskommunen har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil to år.

Det er ikke lenge siden det var åpning av tilbudene for driften av elektroinstallasjonene på riksveiene i Sør-Rogaland. Da fristen for den kontrakten gikk ut i slutten av august, var Mesta billigst, hårfint foran Otera Traftec.

Les også

Forsiden akkurat nå