Piggdekk skaper kilovis med svevestøv.
Piggdekk skaper kilovis med svevestøv. (Foto: Erik Johansen / NTB Scanpix)

Svevestøv

20 km med piggdekk gir 200 gram asfaltstøv. Eller 20 kg i løpet av en vinter

-Hvis det for eksempel er 17 000 som kjører denne vegen hver dag, og rundt 1/3 har piggdekk, blir det 120 tonn med asfaltstøv i løpet av vinteren, forteller Brynhild Snilsberg -  Vegvesenets ekspert svevestøv.

Når vi kjører produseres støv både fra asfalt og dekk.

- Vi bruker asfalt med sterke steinmateriale, og disse vil også slites. Når vi kjører med piggdekk skjer det samme som når vi bruker sandpapir – det blir støv. Hvor mye avhenger av dekk, vegdekke, hastighet, føreforhold, trafikk og piggdekkandel.

Det forklarer Brynhild Snilsberg i en melding fra Statens vegvesen - som også har tatt doktorgrad på svevestøv.

-Hvis du kjører ei mil til og fra jobb  med piggdekk (20 km reiseveg totalt) produseres det 200 gram asfaltstøv hver dag. I løpet av en vinter blir dette 20 kilo støv som bidrar til dårligere luft.

Les også

En motivasjon til å sykle eller gå

-Hvis det for eksempel er 17 000 som kjører denne vegen hver dag, og rundt 1/3 har piggdekk, blir det 120 tonn med asfaltstøv i løpet av vinteren, sier Snilsberg og legger til:

-Når en ser hvor mange tonn vegstøv det blir som bidrar til dårlig luft og økte vedlikeholdskostnader, kan det jo være en motivasjon til å velge å gå, sykle eller reise kollektivt til jobb når det er mulig.

Brynhild Snilsberg i Statens vegvesen har tatt doktorgrad på svevestøv. Foto: Jarle Skoglund 

Steinpartikler fra asfalten

Asfaltstøv består i hovedsak av steinpartiler fra asfalten, men også mikroplast og metaller med mer.

-Det aller meste stammer fra stein i asfalten. Men vegstøv inneholder også mikroplast, organisk materiale og litt metaller. Analyser viser at rundt en fjerdedel av vegstøvet påvirker luftkvaliteten, sier Snilsberg til nettsidene vegvesen.no

Les også

Viktig å rengjøre

Mest vegstøv blir det altså om vinteren når det kjøres med piggdekk. Det meste av støvet havner inntil vegkanten, men mye havner også i lufta.

-Det er viktig med godt renhold for å fjerne dette støvet forsvarlig. Vi har derfor forsket på ulike måter å rengjøre vegene på, alt etter vær og vind. Maskinenes effekt og kapasitet samt vegens tilstand og utforming gjør det dessverre vanskelig å fjerne alt, sier Snilsberg.

Les også

Forsiden akkurat nå