Fv. Dagfinn Sivertsen og Silvia Krogh fra Viken fylkeskommune og Sveinung Holm, Eva Granerud og Tor Eilert Navestad fra Peab Anlegg.
Fv. Dagfinn Sivertsen og Silvia Krogh fra Viken fylkeskommune og Sveinung Holm, Eva Granerud og Tor Eilert Navestad fra Peab Anlegg. (Foto: Ole Kristian Krogh, Viken fylkeskommune )

2,2 km gang- og sykkelvei til 69 mill ble ferdig to måneder før tiden

Nå er det sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen.

Viken fylkeskommune har bygd 2180 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120, og dermed er det nå sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen.

Gang- og sykkelveien skulle egentlig vært klar først til høsten, men ble ferdigstilt to måneder tidligere enn antatt, ifølge en pressemelding fra Viken fylkeskommune.

 • Fakta om prosjektet:
  2180 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120 Nedre Rælingsveg fra Hektnersletta til Grinitaje.
 • Total kostnadsramme: 76,1 millioner kroner, sluttsummen blir rundt 69 millioner kroner.
 • Statens vegvesen og Rælingen kommune utarbeidet reguleringsplanen, som ble vedtatt høsten 2017.
 • 1. januar 2020 ble prosjektet overtatt av Viken fylkeskommune i forbindelse med regionreformen.
 • Entreprenør for prosjektet: Peab Anlegg
 • Prosjektet er en del av «Trygging av skolevei» i tidligere Akershus fylkeskommune.
 • Anleggsstart: Mars 2019
 • Ferdig: 8. juli 2020

Så: 8. juli sto gang- og sykkelveien klar til bruk.

Da fylkesråd for distrikt og fylkesvei i Viken fylkeskommune, Olav Skinnes, besøkte prosjektet i juni, uttalte han at det nå blir tryggere for skolebarn og alle andre myke trafikanter langs fylkesveien.

– Dette er et prosjekt som har hatt høy prioritet i Viken, sa fylkesråden, som var svært fornøyd med både veien og fremdriften i prosjektet.

Prosjektleder Ole Kristian Krogh i Viken fylkeskommune er meget fornøyd med både framdriften og gjennomføringen. På vegne av fylkeskommunen takket han entreprenøren for et godt samarbeid.

I tillegg til å bygge gang- og sykkelvei har prosjektet:

 • Skiftet bekkekulvert i Ramstadbekken, nå dimensjonert for 200-årsflom
 • Bygd ny vannledning for Rælingen kommune på deler av strekningen
 • Installert ny veibelysning
 • Oppgradert bussholdeplasser
Total kostnadsramme er på 76,1 millioner kroner, mens sluttsummen blir rundt 69 millioner kroner. Foto: Ole Kristian Krogh, Viken fylkeskommune

Forsiden akkurat nå