Fylkesveien ved Hessfjord på Ringvassøya.
Fylkesveien ved Hessfjord på Ringvassøya. (Foto: Google Maps)

15 km fylkesvei skal utbedres på Ringvassøya

Her blir det arbeid i to år.

Troms og Finnmark fylkeskommune har lyst ut enda en kontrakt for utbedring av fylkesveier.

Nå gjelder det forsterkningstiltak på strekningene Hessfjord-Dåfjord-Hansnes, på fylkesveiene 7910, 7912, 7914 og 863, vel 15 kilometer i alt.

Krysset i Hessfjord ligger rundt 53 kilometer fra Tromsø lufthavn. Anleggsområdet strekker seg fra Hessfjord til Dåfjord og fra Hessfjord til Hansnes på Ringvassøya i Karlsøy kommune.

Noen av tiltakene som inngår i entreprisen:

Kart over strekningene som inngår i kontrakten. Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Sprenging av grøfter og fjellskjæringer
 • Masseflytting/gravearbeider
 • Stikkrenneskifting
 • Grøfting
 • Utskifting av masser i veien
 • Fresing og anrikning/dypstabilisering
 • Asfaltarbeider

Arbeidene fordeler seg slik på strekningene:

 • Fylkesvei 863 Hessfjord-Hansnes: 5,4 kilometer
 • Fylkesvei 7910 Hessfjord-Dåfjordvannet: 4,2 kilometer
 • Fylkesvei 7912 Dåfjordvannet-Dåfjord: 4,2 kilometer
 • Fylkesvei 7914: Hansnes-Hansnes nord: 2,6 kilometer

Startdato er satt til 1. september, og sluttfrist er nøyaktig to år senere: 1. september 2024.

Og tilbudsfrist er 18. august.

Les også

Forsiden akkurat nå