Trafikantene kan ta i bruk en mer trafikksikker fylkesvei 24 nordover fra Bruvoll etter at asfalteringen er ferdig.
Trafikantene kan ta i bruk en mer trafikksikker fylkesvei 24 nordover fra Bruvoll etter at asfalteringen er ferdig. (Foto: Ronny Finvik)

1350 meter av fylkesvei 24 i Innlandet er blitt ny og rett

Viktig milepel på fylkesveien i Nord-Odal.

Innlandet fylkeskommune er ferdig med utbedringsarbeidene av fylkesvei 24 på en 1350 meter lang strekning nordover fra Bruvoll i Nord-Odal kommune.

– Det er omfattende arbeider som er gjort nordover fra Bruvoll siden arbeidene startet i februar. Det er sprengt bort rundt 15.000 kubikkmeter fjell langs fylkesveien, noe som gjorde det mulig å bygge opp en bredere vei samtidig som en del av svingene ble rettet ut, forklarer byggeleder Ronny Finvik i Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Selv om ny vei ble tatt i bruk 28. juni, gjenstår det noe arbeid på siden av veien, og det vil bli gjennomført etter sommeren. Disse arbeidene har ikke konsekvenser for framkommeligheten på fylkesveien.

Les også

Viktig for trafikksikkerheten

Fylkesvei 24 er en viktig regional vei mellom Hedmarken og kommunene i Odalen og Kongsvinger-regionen.

Fylkesvei 24 går mellom Odalen og Hedemarken, og er blitt utbedret på flere strekninger i en rekke år. Foto: Ronny Finvik

– Trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fylkesveg 24 blir nå bedre ved Bruvoll, noe som er gledelig. Vi gjennomfører nå også omfattende utbedringsarbeider av fylkesvei 24 ved Gata og ved krysset med riksvei 3 i Stange. Her bygger vi også gang- og sykkelvei på den 1,2 kilometer lange strekningen mellom Gata og Filsetvegen. Dette tiltaket bedrer trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende, forteller Sjur Strand, konstituert leder i utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Les også

Fortsatt redusert fremkommelighet på fylkesvei 24

Ettersom utbedringsarbeidene på fylkesvei 24 nordover fra Bruvoll er ferdig, vil det ikke være redusert fremkommelighet på denne strekningen lenger. Arbeidene som foregår mellom Gata og Starhellinga kan føre til redusert fremkommelighet en periode til.

– Det er omfattende arbeider som skal gjøres mellom Gata og krysset med riksvei 3, men arbeidene vil være ferdig i god tid før jul. Frem til da må trafikantene påregne noe redusert fremkommelighet på fylkesvei 24 mellom Gata og riksvei 3, sier byggeleder Snorre Stensbye i Innlandet fylkeskommune i meldingen.

Les også

Forsiden akkurat nå