Gang- og sykkelveien langs fylkesvei 409 Holtet-Skudereis.
Gang- og sykkelveien langs fylkesvei 409 Holtet-Skudereis. (Foto: Agder fylkeskommune)

12. juni åpner 950 meter ny gang- og sykkelvei ved Arendal

Binder sammen to gang- og sykkelveianlegg.

Agder fylkeskommune og Arendal kommune har invitert til åpningsmarkering av ny gang- og sykkelvei på fylkesvei 409 på Tromøya førstkommende fredag klokka 9.

Det er strekningen Holtet-Skudereis det er snakk om, skriver fylket og kommunen i en pressemelding.

Det er bygd om lag 950 meter gang- og sykkelvei på en strekning som har vært krevende å ferdes på for myke trafikanter.

Prosjektet binder sammen to eksisterende gang- og sykkelanlegg, og vil bidra til at det nå blir et sammenhengende gang- og sykkelveinett helt fra Omdalsøyra på østre Tromøy og inn til Arendal sentrum. Anlegget står nå ferdig før sommeren 2020.

Finansieringen av prosjektet har vært delt 50/50 mellom Agder fylkeskommune og Arendal kommune. Kommunens andel er basert på finansieringsordningen til tidligere Aust-Agder fylkeskommune, som innebærer at kommunen tar opp lån hos fylkeskommunen som tilbakebetales med renter over en gitt tidsperiode. Prosjektet er i tillegg tildelt 12 millioner kroner i statlige sykkelbymidler.

Les også

Forsiden akkurat nå