20. september

om ca. 4 måneder

Smarte Veier 2023

  • Fra: 20. september 2023 09:00
  • Til: 20. september 2023 16:00
  • Sted: Oslo kongressenter

Les mer (smarte-veier.no)

For 7. gang arrangerer Våre Veger, TU og ITS Norway Smarte veger.

Konferansen vil presentere MODI-prosjektet, som gjennom forskningsprogrammet Horizon Europe har fått 250 millioner kroner for å gjennomføre og demonstrere automatisert tungtransport  fra Rotterdam til Moss – uten mennesker i kjøretøyet. Dette inkluderer kjøring på motorvei, kryssing av fire landegrenser og terminaldrift ved havnene Rotterdam, Hamburg, Gøteborg og Moss.