25. oktober

om 4 dager

Safest Tunnel

  • Fra: 25. oktober 2021 09:00
  • Til: 26. oktober 2021 16:00
  • Sted: X Meeting Point på Hellerudsletta

Les mer (viacluster.no)

VIA – Vital infrastruktur arena er en non-profit næringsklynge, med en overordnet målsetting om å bidra til utvikling av sikrere, smartere og mer bærekraftig transportinfrastruktur gjennom samarbeid og kunnskapsbasert utvikling. Vi representerer 110 medlemmer i hele verdikjeden fra planlegging, prosjektering og bygging av transportinfrastruktur til teknologiselskap, utstyrs- og tjenesteleverandører.