24. november

om ca. 1 måned

InfraPlan 2020

  • Fra: 24. november 2020 10:00
  • Til: 25. november 2020 16:00
  • Sted: HOTEL NORGE BY SCANDIC, BERGEN

Les mer (tekna.no)

Konferansen(e) retter seg mot deg som er involvert i infrastruktur som eier, planlegger og bygger av ulike typer infrastruktur i Norge – offentlige så vel som private – innenfor områdene vei, jernbane, øvrige samferdselsanlegg, vann, avløp, overvann, fjernvarme, kraft, Ekom, IT, gass og bossug. Eller by- og arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og andre som arbeider med by og tettstedsutvikling.