29. oktober

Vegdrift 2019 - Vinterdrift

  • Fra: 29. oktober 2019 09:00
  • Til: 30. oktober 2019 16:00
  • Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

Les mer (tekna.no)

Bli oppdatert på det siste og få innsikt i problemstillingene, utfordringene og de gode løsningene knyttet til vinterdrift av vei, gang- og sykkelveinettet. Få input på strategier og valg av metoder.

Programmet inneholder spennende innlegg fra alle aktører innen vinterdrift fra forskning-/og universitetsmiljø, Statens vegvesen, kommuner, små og store entreprenører, rådgivere og brukerorganisasjoner.