15. October

Norsk Bergindustris høstmøte

  • Fra: 15. October 2019 13:00
  • Til: 17. October 2019 16:00
  • Sted: SCANDIC NIDELVEN, TRONDHEIM

Les mer (norskbergindustri.no)

Hvordan kan ny teknologi bidra til effektiv drift og økt lønnsomhet i mineralnæringen? Det er tema for Norsk Bergindustris høstmøte som arrangeres i Trondheim 15.-17. Oktober.

Ny teknologi og automatisering har gitt industrien nye muligheter de siste årene. Mange i den norske mineralnæringen er i ferd med å gjennomføre effektiviseringstiltak og kontinuerlig forbedringsarbeid med mål om å være konkurransedyktige også i framtiden.

- Til syvende og sist handler det om å jobbe smartere, øke lønnsomheten og å gjøre bransjen mer bærekraftig. Derfor er dette temaet for årets høstmøte, sier Norsk Bergindustris generalsekretær Anita Hall.