3. april

Vegdrift 2019 - Sommerdrift

  • Fra: 3. april 2019 09:00
  • Til: 4. april 2019 16:00

Les mer ()

Velkommen til et lærerikt seminar om sommerdrift. Vi gjennomgår drifts- og vedlikeholdsstandarder, renhold, luftkvalitet, løsninger for gående og syklende, arbeidsvarsling med mer.

  •    Gjennomgang av regler for sommerdrift

   Drift av gang- og sykkelveger

   Arbeidsvarsling ved grøntdrift

   Renhold av gater, veger og tunneler

   Hva er sikkert nok utstyr?

   Reasfaltering og gjenbruk

   Grøntskjødsel

Arrangør: Tekna