20. mars

Vegteknologi 2019

  • Fra: 20. mars 2019 09:03
  • Til: 21. mars 2019 16:00
  • Sted: SCANDIC NIDELVEN, TRONDHEIM

Les mer (tekna.no)

Vegteknologi omfatter metoder for å vurdere det store spekter av påkjenninger som en veg blir utsatt for i løpet av dens levetid, samt strukturell dimensjonering, valg av materialer og krav, metoder og utførelse under gitte klimaforhold.

Arrangør: Tekna