Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Hvordan løse støyproblemene og samtidig ta best mulig vare på naturen?

Planta tilfredsstiller alle krav til støyreduksjon, støyabsorbering og enkel montering.
Planta tilfredsstiller alle krav til støyreduksjon, støyabsorbering og enkel montering. Bilde: Kohlhauer GMBH
Del

Selvsagt er best mulig beskyttelse mot støy det viktigste kriteriet for valg av støyskjerm – i kombinasjon med områdetilpasning, materialvalg og estetikk. Slik må det være. Men i 2023 bør kanskje hensynet til naturen også få en fremtredende plass? Som kjent er humler, bier og andre insekter på vikende front. Manglende pollinering er en reell utfordring, og bærekraft, insekter og biologisk mangfold er blitt viktige tema i samfunnsdebatten.

Støyskjerming dreier seg om direkte inngrep i store naturområder – og hvis flere begynner å tenke nytt, kan valg av støyskjerm bli en del av løsningen i stedet for en del av problemet.

På lag med fremtiden

30 % av maten vi spiser er direkte eller indirekte avhengig av humler, bier og pollinering; moreller og jordbær, epler og pærer, tomat og agurk – bare for å nevne noe. Når livsvilkårene for biene og andre pollinerende insekter blir dårligere, går det altså direkte ut over matproduksjonen. Også i Norge.

Velg planter tilpasset forholdene i det aktuelle området. (Se vår planteguide) <i>Bilde:  Heather Jane Ford</i>
Velg planter tilpasset forholdene i det aktuelle området. (Se vår planteguide) Bilde:  Heather Jane Ford

Selvsagt er det lett å bagatellisere støyskjermenes rolle i det store bildet, men hvis alle tenker slik, blir lite gjort. Små tiltak monner, og en støyskjerm tilrettelagt for insekter langs vei/bane eller mot et boligfelt kan bidra til betydelig bedre livsvilkår for bier og humler. På den måten blir støyskjerming en positiv brikke i spillet om framtida og tilrettelegging for naturmangfold i aktuelle områder.

Miljøvennlig støyskjerm med innebygget insekthotell

Det er selvsagt ikke insekthotell i ordets egentlige betydning vi snakker om. Heller ikke såkalte «grønne skjermer», bestående av tett vegetasjon med klatrenett – eller brede hekker for den saks skyld. Slike løsninger fungerer dårlig mot støy. Nei, vi snakker om et alternativ som er minst like effektivt mot støyforurensing som dagens mest brukte løsninger – og som samtidig tilbyr insektene et alternativ til den naturen skjermene ellers ødelegger. Et slikt alternativ er altså den tyskproduserte støyskjermen Kohlhauer Planta.

Kohlhauer Planta mer enn tilfredsstiller alle tradisjonelle kriterier. Inklusiv lav pris!

De viktigste kriteriene for valg av støyskjerm ved siden av støyreduksjon, er stedstilpasning i form av størrelse, form og materialvalg – og selvsagt enkel montering. Kohlhauer Planta tilbyr fleksible løsninger som imøtekommer alle disse kriteriene. Skjermene leveres i aluminium; de ruster ikke, og er 100 % resirkulerbare. De standardiserte modulene er svært solide, fås i en rekke ulike størrelser, er vedlikeholdsfrie, enkle å montere og har svært lang levetid. Med dagens priser på treverk er de også svært prisgunstige.

Nytt, annerledes og svært insektsvennlig

I motsetning til de mest brukte løsningene i Norge i dag, er Planta tilrettelagt for beplantning på begge sider av skjermen. Det finnes et rikholdig utvalg av anbefalte planter; eføy, klematis, kaprifol, villvin med flere som kan velges basert på forholdene i det aktuelle området. Rene Soria Moria for humler og bier, uansett.

En helhetlig løsning – for naturen og fremtiden

Vi mennesker tar oss til rette på stadig nye områder for å gjøre vårt eget liv enklere og mer bekvemt. At vi samtidig ødelegger naturen og livsvilkårene for andre skapninger, bryr vi oss mindre om. De senere årene er vi heldigvis blitt mer opptatt av å ivareta så mye som mulig av det vi ødelegger – særlig med tanke på å beholde den lokale artsrikdommen for planter og dyr. Det gjelder både private og offentlige aktører. I 2018 laget for eksempel Fredrikstad kommune en egen handlingsplan for biologisk mangfold, med anbefalinger og kjøreregler for ivaretakelse av naturen i kommunen. Og stadig flere aktører er i ferd med å komme på banen.

Finn ut mer om Planta

Tekniske spesifikasjoner om Planta og andre løsninger fra Kohlhauer GmbH finner du på vår nettside roadsupply.no. Her finner du også en oversikt over aktuelle planter. 

Finn ut mer  »