×
Annonse fra TUM Studio for
På grunn av mye vann i grøftetraseen langs Fv 5240 Foldnesvegen, har Øygarden kommune valgt å bytte kummer og rør fra betong til plast.
På grunn av mye vann i grøftetraseen langs Fv 5240 Foldnesvegen, har Øygarden kommune valgt å bytte kummer og rør fra betong til plast.

Plast vs. Betong: Plast er enklere å montere og langt mer miljøvennlig


  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Veier24.no er ikke involvert i produksjonen.

Fagleiar VA Thomas Hammersland hos Sartor Maskin AS er ganske klar i sine uttalelser om plast kontra betong når det gjelder spillvanns- og overvannskummer i VA-anlegg. De aller fleste steder kan man med fordel bruke plast, mener han. Plast er enklere å montere og du trenger sjelden få hjelp fra maskiner.

I Øygarden kommune, litt over en mil vestenfor Bergen, blir Fv 5240 Foldnesvegen utbedret. Dette prosjektet omfatter to kjørefelt, gang- og sykkelvei, busstopp og sanering av avkjørsler. Samtidig legges det også ned nye vann- og avløpsledninger for kommunens renovasjonsanlegg ØyVar. Her er Sartor Maskin i full gang med arbeidet, som skal stå ferdig til sommeren.

Kommunen valgte å gå fra betong til plast

– Kommunen bestemte at kummene for spillvann og overvannskummer skulle være i PP-plast. Da var det et enkelt valg å bruke Tegra 1000 kummer fra Wavin, sier fagleiar VA Thomas Hammersland i Sartor Maskin.

Plastkummer kontra betongkummer er et prøveprosjekt for Øygarden kommune. På grunn av mye vann i grøftetraseen valgte de å bytte fra betong til plast. Dette var basert på vannmengde, type vann og tilstanden på eksisterende betongkummer.

– Opprinnelig var det prosjektert med betongkummer, forteller fagleiar VA Thomas Hammersland i Sartor Maskin. – Men så bestemte kommunen at kummene for spillvann og overvannskummer skulle være i PP-plast. Da var det et enkelt valg å bruke Tegra 1000 kummer fra Wavin.

– Er det blitt vanlig for dere å bruke plast istedenfor betong i rør og kummer?

– Ja, vi ser helst at det brukes plast på spillvann og overvann, både når det gjelder rør og kummer, svarer Hammersland, – Når det gjelder vannkummer, sverger vi fortsatt til betong. Nå får du riktignok plastkummer med betongbunn, men ennå er ikke testgrunnlaget eller dokumentasjonen god nok til å velge plast fremfor betong, synes jeg.

Plastrør er tidsbesparende

– Plast er mye enklere og kjappere å legge, påpeker han. – Du får dem i 6 meters lengde, og det er ingen problemer for to personer å bære et 300 mm plastrør med den lengden ned i grøfta, og koble dem sammen. Betongrør får du derimot bare i 1 eller 2 meters lengde, og du må stort sett alltid ha hjelp av en maskin for å montere dem sammen. Så plast er utvilsomt tidsbesparende.

Rør i plast fører til færre skjøter

– Vi har en tommelfingerregel om at plastrør og plastkummer veier 1/20 del av betong. Så selv til betongrør i små dimensjoner må du ha maskinhjelp for å montere dem sammen, sier distriktsleder VA Vest Rune Bakke i Norsk Wavin. – Dessuten er HMS og sikkerhet et viktig poeng her: Det er mye tryggere å håndtere lette plastrør enn å måtte ta imot tunge betongrør og kummer nede i ei trang grøft.

– En annen fordel er at du ved å legge et 6 meters plastrør, får en skjøt på hver sjette meter. Bruker du betong, får du i verste fall en skjøt for hver meter. Og rørskjøter er jo potensielle steder for lekkasjer, tilføyer han.

Plastrør har like god ringstivhet som rør i betong

Wavin leverer også avløpsrørene i PVC som benyttes på dette prosjektet

– I tillegg er ringstivheten for plastrør akkurat den samme som i betong, gitt at begge blir lagt og montert på riktig måte i følge monteringsveiledningen fra leverandøren, opplyser Hammersland. 

– Men hvis det ikke er stampet godt nok, kan du risikere at det oppstår en deformasjon av røret der nede i grøfta. Røret vil ikke lenger holde den runde formen, sier Bakke. – Da er fleksibilitet en styrke for plast. Et plastrør kan du trykke ganske flatt før det kollapser. Mens et betongrør som på grunn av dårlig omfylling får feil belastning, vil ikke gi etter før noe plutselig sprekker. Og dermed er hele røret ødelagt.

Mye lengre levetid enn betongrør

– Så har vi dette med levetid. Rør og kummer i plast har en levetid på minimum 100 år, og trolig langt mer enn det. Mens betongrør har en tendens til å bli spist opp, sier Hammersland.

– Det er riktig, istemmer Bakke. – Nå har nok betong også blitt bedre, siden de nå blander inn forskjellige stoffer for å gjøre den mer motstandsdyktig mot kloakk. Men de sliter nok fremdeles med å få til en levetid som matcher plast. Og på grunnlag av forskning og erfaringer fra plastrør som har ligget veldig lenge i jorda, har vi ingen problemer med å si at plast har en levetid på minst 100 år.

Betong er CO2-verstingen. Vegdirektøren belønner gode klimaløsninger

I en rapport for Statens vegvesen i desember 2019, skrev vegdirektør Ingrid Dahl Hovland at betong er CO₂-verstingen og største kilden til klimagassutslipp i veianlegg. Hun opplyste også at entreprenører, leverandører og rådgivere som foreslår gode klimaløsninger i forbindelse med bygging og drift av veistrekninger, vil bli belønnet med en egen klimabonus.

– Det er både produksjonen og transporten av betong som gjør betong til en miljøversting, forklarer Bakke. – Mens CO2-utslippene i forbindelse med plastrør og kummer, og da spesielt PE og PP som brukes mye i dette prosjektet, er minimal i forhold.

Oppretter nytt lager med Wavin VA-produkter

– Nå finnes det jo flere andre leverandører av plastrør på markedet, også. Så hvorfor valgte dere Wavin på dette prosjektet?

– Vi bruker rør fra flere plastleverandører. Alt avhenger av hvor rørene skal brukes og hva som ligger der fra før, svarer Hammersland. – Men av mange ulike årsaker foretrekker vi helt klart å bruke Tegra og X-stream. Nå er vi i ferd med å opprette et nytt lager for Sartor Maskin, og der blir det mest VA-produkter fra Wavin.

Plast er mye enklere og kjappere å legge

– Én av årsakene er at vi dermed får kun ett system å forholde oss til, hvor vi vet at alle deler stemmer overens, forklarer han. – Det skjer altfor ofte, spesielt når flere aktører har vært inne på prosjektet, at det bommes på informasjonen om rørtype og leverandør. Så står vi der på grøftekanten for å koble sammen noe som viste seg å være noe helt annet, og så var de timene kokt bort i kålen.

Wavins VA-produkter er enklere å montere enn konkurrentene

– En annen grunn til at vi har valgt Wavin, er at VA-produktene deres er enklere å sette sammen, fortsetter Hammersland. – To mann kan på egen hånd lett skyve sammen to Wavin-rør av ganske store dimensjoner. Mens de som bruker samme type rør fra konkurrentene, trolig ville trenge maskinhjelp for få satt dem sammen. Det samme gjelder kummer: Wavins kummer er lettere å montere i ei grøft enn plastkummene fra konkurrentene.

– Årsaken til dette er at muffene på X-Stream og Tegra-kummene er fasettprodusert, og denne fasettfasongen gjør at det rett og slett behøves mindre trykk for å sette to deler sammen. Og selv om dette går såpass lett, har vi ingen problemer med å oppfylle 0,5 bars tetthetsprøven som er bransjestandarden for rør og kummer, fastslår Bakke.

– Hvordan har leveransene til dette prosjektet gått? Har du fått ting i tide?

– Ja, jeg har ikke noe å utsette på det. Grossisten vår på dette prosjektet er Ahlsell, og vi får all den hjelpen vi trenger fra Wavin, både når det gjelder levering og oppfølging. Er det noe jeg lurer på, ringer jeg bare Rune. Ham kjenner jeg godt fra før, men hovedårsaken til at vi bruker Wavins produkter er at det er dem vi er mest fornøyd med. Det hender jo at de kan koste lite grann mer, men etter min mening er ikke dette det viktigste. Det som betyr noe er at vi med Wavin får gjort jobben på en rask, effektiv og skikkelig måte. Vi monterer et produkt vi tror på og kan stå inne for, understreker Thomas Hammersland.