BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Stanser trafikkstøyen i Sandefjord
(Foto: Kim Fjeldberg)
Innhold fra annonsør

Stanser trafikkstøyen i Sandefjord

Da den manglende biten av Ringveien i Sandefjord endelig skulle bygges, var Leca løsningen for å bygge blant annet støyvoll mot boligområdene.

Hva er Leca?

Leca er et enkelt og fleksibelt produkt med lang levetid. I utgangspunktet er Leca små, ekspanderte kuler av brent leire. Ved å kombinere disse på forskjellige måter, blir mulighetene mange - enten det er å lage fundamenter for bygg, bygge veier, vegger eller dreneringsløsninger.

Lær mer her »

Den lille veistrekningen Kaare Mortensen AS bygger har vært et tema i Sandefjord siden 1970-tallet. Biten er de siste manglende meterne på Ringveien rundt Vestfoldbyen. Veianlegget er allerede godt i gang. Støyvollen mot boligområdet som ligger inntil veien, er første tegn på at den etterlengtede veien nå blir noe av. 

- For å skjerme boligområdet mot støy fra den nye veien er det bygget store voller. Skulle vi brukt tradisjonelle masser ville vekten bli for stor for de dårlige grunnforholdene. Derfor ble det valgt å bruke Leca lettklinker i kjernemassen, forteller Jørgen Andersen i Kaare Mortensen AS.

Vestfoldentreprenøren har fått oppdraget med å bygge veien og vollene. På den andre siden av veien bygges det også en voll for å beskytte kulturlandskapet rundt bevaringsverdige miljøer.

1500 kubikkmeter

I alt er det brukt over 1500 kubikkmeter Leca lettklinker i vollene. Først er det øverste laget matjord fjernet. Så er Leca’en lagt på en duk som pakker inn kulene. På toppen plastres vollene med leire og matjord før det beplantes. 

Terje Engelkor

 

Terje Engelkor er Key Account manager for Leca Lettklinker Anlegg og infrastruktur. Han har jobbet i Leca siden 1996, der han har hatt varierte stillinger innen salg og ledelse.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

- Alternativet til Leca ville vært leire i vollene og sprengstein i veien. Her var det risiko for at de dårlige massene ville flytte på seg på grunn av vekten. Lecas lette vekt gjør at vi reduserer faren for setninger i massene. Oppbyggingen av veien er omtrent den samme som for vollene, forteller han.

Når arbeidet med selve veien starter er det beregnet at det vil bli brukt omtrent 2000 kubikkmeter Leca lettklinker i oppbyggingen. I alt skal det bygges omtrent 300 meter ny vei og 700 meter ny gang- og sykkelvei samt fortau. Veien skal være ferdig og åpner neste år.