BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Slik sparte de flere tonn vekt på Riksvei 4 ved Gran
Innhold fra annonsør

Slik sparte de flere tonn vekt på Riksvei 4 ved Gran

Mer enn 21 000 kubikkmeter klinker er brukt under byggingen av ny riksvei 4 på Gran på Hadeland.

Hva er Leca?

Leca er et enkelt og fleksibelt produkt med lang levetid. I utgangspunktet er Leca små, ekspanderte kuler av brent leire. Ved å kombinere disse på forskjellige måter, blir mulighetene mange - enten det er å lage fundamenter for bygg, bygge veier, vegger eller dreneringsløsninger.

Lær mer her »

Den nye motorveien er 9,3 kilometer lang og inkluderer en 1,7 kilometer lang tunnel som går forbi tettstedet Gran. Anleggsområdet var travelt når åpningsdagen nærmet seg.

Å bruke Leca lettklinker i veibygging er en velkjent og velprøvd metode. Lettklinkeren legges for å sikre mot frost og forhindre at det blir setninger i veibanen, og ble valgt i store volum på dette prosjektet. 

Rundkjøringer over kulverter

– I tunnelen er det brukt mer enn 20 000 kubikkmeter løs Leca. Over Lecaen er det et lag maskinkult og subbus. På toppen er det selvfølgelig asfalt, forteller leder for grunnarbeider ved anlegget, Ole Helge Steinsrud i NCC.

Ofte brukes også Leca lettklinker for å unngå setninger i områder hvor det er ustabile grunnmasser, for eksempel ved bygging i områder med leire.

Den lette vekten til løs Leca er en fordel i mange situasjoner. På to rundkjøringer som er bygget på toppen av to kulverter skal det være to store plantefelt. For å holde vekten nede blir bedene fylt med lettklinker før det legges et topplag med jord. 

Enkelt å legge

Jon Hauge

 

Jon Hauge er Salgssjef for Leca Lettklinker og har jobbet i Leca i nesten 20 år. Han har tidligere arbeidet 8 år som Senior Engineer i NSB og 3 år i NCC som Geotechnical engineer. Han har derved mer enn 30 års erfaring innen geoteknikk og anlegg.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Å plassere mange hundre kubikkmeter lettklinker langs en trafikkert vei og midt i et anleggsområde er en utfordring. Løsningen ble å blåse Lecaen på plass med slange. 

– Det er veldig enkelt å legge ut Lecaen når vi kan blåse den på denne måten. Å bruke maskiner ville ikke fungert i denne sammenhengen på grunn av skottene mellom plantefeltene, sier formann Bjørn Løvseth i NCC. 

På to rundkjøringer som er bygget på toppen av to kulverter skal det være to store plantefelt. For å holde vekten nede blir bedene fylt med lettklinker før det legges et topplag med jord.
Å blåse Leca’en på plass er enkelt og effektivt. Slanger med stor diameter gjør at operatøren har god kontroll med hvor Leca-kulene ender.
Også i tunnelene er det brukt mye Leca
Mer enn 21 000 kubikkmeter Leca lettklinker er brukt under byggingen av ny riksvei 4 på Gran på Hadeland.