BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Mer enn 12 000 kubikkmeter Leca lettklinker er blåst på plass på den 1,8 kilometer lange gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 i Trolldalen. Her er det Christoffer Løwen som styrer slangen og Ole Berg som raker på plass.
Mer enn 12 000 kubikkmeter Leca lettklinker er blåst på plass på den 1,8 kilometer lange gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 i Trolldalen. Her er det Christoffer Løwen som styrer slangen og Ole Berg som raker på plass.
Innhold fra annonsør

Fast dekke på løs Leca

Som en del av en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Ås og Drøbak er nesten to kilometer bygget på Leca Lettklinker.

Den lenge etterlengtede gang- og sykkelstien mellom Ås og Drøbak begynner å ta form. Den siste biten på nesten to kilometer gjennom Trolldalen er under bygging. Når den står ferdig vil syklister og gående kunne gå trygt fra Ås til Drøbak.

– Vi har måttet øke bredden og sprenge bort fjell for å gjøre plass til sykkelveien. Den går over forskjellige grunnforhold så vi har hatt varierende arbeid, forteller Petter Skår Johansen i Leif Grimsrud.

Frostsikring

Jon Hauge

 

Jon Hauge er Salgssjef for Leca Lettklinker og har jobbet i Leca i nesten 20 år. Han har tidligere arbeidet 8 år som Senior Engineer i NSB og 3 år i NCC som Geotechnical engineer. Han har derved mer enn 30 års erfaring innen geoteknikk og anlegg.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

I store deler av den 1,8 kilometer lange, nylagte gang- og sykkelstien er det brukt nesten 4000 kubikkmeter lettklinker som frostsikring.

– I tillegg er det brukt nærmere 8000 kubikkmeter lettklinker som fylling. Mye av dette er såkalt kompensert fylling hvor på grunn av dårlige grunnforhold har erstattet leire og andre masser med løs Leca, forteller han.

På grunn av forholdene på anlegget er 4000 kubikkmeter Leca blåst i fyllingene i stedet for å bli lagt ut med gravemaskin. Resten er lagt ut på vanlig måte.

– Det er så trangt langs veien her at det beste er at vi bruker pumpe og blåser det på plass, sier Petter Skår Johansen. 

Prosjektinformasjon

  • Prosjekt: Gang- og sykkelvei. Fylkesvei 152
  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Entreprenør: Leif Grimsrud AS
  • Produkt: Leca Lettklinker 0-32
Den lenge etterlengtede gang- og sykkelstien mellom Ås og Drøbak begynner å ta form
På grunn av forholdene på anlegget er 4000 kubikkmeter Leca blåst i fyllingene i stedet for å bli lagt ut med gravemaskin.
Petter Skår Johansen er anleggsleder på gang- og sykkelveien. – Mye lettklinker er brukt for å erstatte dårlige masser i grunnen, forteller han.
– Det er så trangt langs veien her at det beste er at vi bruker pumpe og blåser det på plass, sier Petter Skår Johansen.