Arkiv

Fant 44 artikler om emnet e6 [fjern]

Tittel Dato

Nye Veier får nei til E6-bygging forbi Lillehammer

Miljødirektoratet gir ikke dispensasjon til å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer. Betingelsene for å gjøre unntak fra vernevedtaket, er ikke oppfylt, sier direktoratet i sitt vedtak.

Ti firmaer vil bygge ny E6 i Porsanger

Lokale entreprenører ligger lavest i pris.

Jubel for åpning av ny gang- og sykkelvei ved E6 Driva-Hevle

– Dette er en virkelig en gledens dag, jublet ordfører Geir Arild Espnes i Oppdal kommune under åpningsmarkeringen for ny gang- og sykkelveg for strekningen mellom Driva og Hevle.

Vegvesenet skal undersøke fjellet ved E6 i Snåsa hver morgen og kveld

Som ekstra beredskap etter steinspranget i dag tidlig iverksetter Statens vegvesen inspeksjoner på den rasutsatte strekningen hver morgen og kveld.

Setningsskader på E6 i Oppdal: Det haster å reparere veien

Statens vegvesen har oppdaget setningsskader på E6 i Oppdal som må utbedres umiddelbart. Det vil påvirke ferietrafikken.

Veidekke: Rekordhøy miljøscore for anleggsprosjekt

Veidekke har mottatt CEEQUAL-sertifikatet som bekrefter bærekraftsertifiseringen fra byggingen av den nye E6 mellom Arnkvern og Moelv for Nye Veier.

E6 Klettkrysset: Syltern var dyrest, men leverte beste tilbud

Johs J Syltern var litt dyrere enn de to konkurrentene, men får nå totalentreprisen med å bygge om Klettkrysset på E6 sør for Trondheim.

Denne uka åpner første del av E6 Kvål-Melhus

Nye Veier åpner delstrekningen E6 Kvål-Skjerdingstad for trafikk. Men hele prosjektet E6 Kvål-Melhus ferdigstilles til sommeren.

E6 Trondheim-Melhus: En totalentreprise står for tur

Vegvesenet skal utbedre Klettkrysset.

Nye Veier går for lang tunnel vest for Støren

Nye Veier vil jobbe videre med traséalternativet der E6 legges i lang tunnel gjennom Mannfjellet.

Dropper det østlige alternativet for ny E6 gjennom Sørfold

For å sikre rask utbygging og minimere fare for store forsinkelser, dropper Statens vegvesen den østlige veglinjen (Alt 1) for bygging av ny E6 i Sørfold kommune.

Entreprenørene vil ha drøye 30 mill for å bygge nye ramper og ny kulvert ved E6

Lavest i pris: Trym Anlegg.

Nå skal Vegvesenet forsøke å tette lekkasjene i Måsørtunnelen for tredje gang

Fra i kveld klokka 18 stenges Måsørtunnelen for vedlikeholdsarbeid.

Klar for bygging av bru over Stavåa i Rennebu

I dag signerte Winsnes Maskin & Transport kontrakten med Statens vegvesen.

ÅDT er på 47.500: Nå kommer en etterlengtet ombygging av E6 Sluppen

Nå skal E6 utvides og få ny kulvert.

Vegvesenet ber anleggsbransjen om råd for å bygge best mulig E6 gjennom Sørfold 

Statens vegvesen inviterer bransjen til å bidra med gode løsninger for å bygge storprosjektet E6 Megården-Mørsvikbotn i Sørfold kommune i Nordland så raskt og effektivt som mulig.

Tre vil bygge midlertidig bru over Stavåa i Rennebu

I høst skal E6-trafikken flyttes over på ny midlertidig bru.

E6 i Rennebu: Vegvesenet skal sette opp ny, midlertidig bru over Stavåa

Brua over det 70 meter juvet har vært i dårlig stand en stund. I år kommer det ny bru, men den blir bare midlertidig.

Heimevernet skal skyte ned isblokker: Stenger E6 i Drivdalen i dag

Veien blir stengt i fire timer mens Heimevernets HV12 skyter ned isblokker i dag.

E6: Fire firmaer har gitt tilbud på å bygge om Hvamkrysset

De to billigste prisene ligger på oppunder 60 millioner kroner.

Nye Veier havnet i disputt om skogtaksering, men ble ikke felt i Kofa

Et firma sådde tvil om leverandøren som fikk jobben kunne være uavhengig. Men der tok de feil.

E6: Vegvesenet skal ruste opp Hvamkrysset for omkring 57 mill

Her skal det bli ny påkjøringsrampe og litt av hvert.

Slutt på bompengeinnkrevingen på Svinesund 15. mars

– Jeg tror mange vil ha glede av å passere grensen gratis ved Svinesund, når hverdagen blir normal igjen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye Veier har startet detaljplanleggingen av E6 Øyer – Otta

Men planlegging, finansiering og bygging av nesten 50 kilometer gjenstår før E6 Øyer – Otta kan erklæres effektiv og trafikksikker.

I dag skal statsministeren åpne ny E6 fra Brumunddal til Moelv

Hele prosjektet er på 43 kilometer, og er den lengste veistrekningen bygget sammenhengende i Norge noen gang.

Norges lengste sammenhengende veiutbygging er åpnet

– 43 kilometer bygget ferdig på 41 måneder er smått imponerende, sier samferdselsministeren.

Jobben er lyst ut: Vegvesenet skal bygge parallell bru over E6 ved Årum i Fredrikstad

Ny betongbru på 69 meter skal doble kapasiteten på riksveien.

Ny E6 skal bygges utenom Ballangen sentrum: Contexo er lavest i pris

Sju entreprenører har gitt pris. Contexo ligger noen millioner lavere enn nest billigste tilbud.

Peab Anlegg fikk byggingen av 900 meter E6 og ny bru ved Grong

Peab Anlegg, med hjelp fra Austad Maskinstasjon på veibygging, er tildelt oppdraget med en kontraktssum på cirka 42,7 millioner kroner.

Betongen er borte på E6: Ferdig før tida, og 30 prosent rimeligere enn planlagt

Peab organiserte jobben på en svært effektiv måte.

Nå kommer oppdraget med å bytte 344 forankringsbolter på Hålogalandsbrua

Forankringsboltene til Hålogalandsbrua sto lagret for vær og vind i mer enn to år. Nå må alle 344 boltene byttes ut.

Anlegg Øst Entreprenør vant E6 Skedsmovollen-kontrakt

Kontraktssum: 28,7 millioner kroner.

12 km av E6 gjennom Grong skal utbedres: I juni kommer det kontrakter til 300 mill

Mye skjer på E6 på nordsida av fylkesgrensa mellom Trøndelag og Nordland for tiden: Nå skal de 12 nordligste kilometrene på E6 i Trøndelag oppgraderes.

Anlegg Øst leder i konkurransen om å ruste opp E6-kryss på Romerike

Fire firmaer er interessert i oppdraget.

Europavei 6 er åpnet igjen, men riksvei 7 er fremdeles stengt

Skredfare i nord, i Hallingdal har veien rast ut.

Tungt politisk press fra Innlandet om å bygge ny Mjøsbru i tre

Regjeringen bør bidra til at en ny Mjøsbru bygges av klimavennlige byggematerialer, mener sentrale politikere i Oppland og Hedmark, som snart blir Innlandet fylke.

E6 stenges periodevis i 8 måneder når 50 år gammel tunnel oppgraderes 

Forsatunnelen får nytt sikkerhetsutstyr.

Tre E6-tunneler i Nord-Troms er gjort sikrere

Er oppgradert etter EUs nye sikkerhetskrav.

Membranfirma krever nesten 7 millioner fra SRBG i rettssak 

Dansk firma mener Joint Venture-selskapet SRBG misligholdt kontrakten under byggingen av brua.

Nye motorveiplaner kan bety økte bompenger i Oslo

E6 rustes opp - får fire kilometer lang tunnel.

Peab skal bygge nytt E6-kryss for 264 millioner kroner

Skal stå ferdig i 2020.

PEAB skifter dekke på E6 ved Gardermoen ut oktober

Redusert framkommelighet mens arbeidet pågår.

I dag signerte Nye Veier kontrakten på 4 milliarder som skal gi ny E6 mellom Kvithammar og Åsen

I dag ble samarbeidskontrakten med Hæhre Entreprenør AS og rådgiverfirmaet Dr. Ing. A. Aas Jakobsen Trondheim AS inngått.

Vegvesenet gjør klart for siste strekk av E6 på Helgeland

Tar sikte på å inngå totalentreprise for strekningen Svenningelv-Lien i størrelsesorden 750 millioner våren 2020.

Fant 44 artikler. Viser 1–45.