Arkiv

Fant 36 artikler om emnet rettssak [fjern]

Tittel Dato

Det blir rettssak om veiprosjektet i Åkra sentrum

Vassbakk & Stol har bedt om midlertidig forføyning.

E39 Eiganestunnelen: Staten må betale 249 mill til Implenia/Stangeland

Entreprenørene får medhold i lagmannsretten - i motsetning til hva som skjedde i tingretten.

E39 Bjørset-Skei: Implenia tapte rettssak mot Ottar Dvergsdal

Konsernet må ut med 5,2 millioner kroner etter rettssak om natursteinmuringen på europaveien.

Nordnestunnelen i lagmannsretten: Marti tilkjent 70 mill av et krav på 265 mill

Firmaet justerte sine krav fra tingretten noe ned, men ble ikke tilkjent så mye større erstatning av den grunn.

Ny riksvei 3/25: Tre grunneiere ville ha nærmere 50 mill i erstatning

Eierne av tre storgårder i Elverum mente at salgsverdien av brukene var sterkt redusert på grunn av veiutbyggingen.

Her var det mye plunder og heft, mente entreprenøren. Men søksmålet ga null kroner 

Enda en rettssak i kjølvannet av Contexo-konkursen. Her på Stord mente X Anlegg at de hadde noen millioner kroner til gode.

Sykkelveien tok mer plass enn planlagt, men kommunen må ikke betale erstatning

Ny sykkelvei i Trondheim ble litt annerledes enn tenkt. Det ble det rettssak av.

E16 Sandvika: Nabo fikk høyere erstatning etter anke

Et Bærumfirma kostet på seg å anke et skjønn om erstatning etter byggingen av ny E16 Sandvika-Wøyen. Og det ga resultater. 

Uavgjort mellom byggherre og entreprenør i tvisten om denne brua i Etnedal

Brua skulle koste opp mot 45 millioner kroner. Entreprenøren krevde nærmere 20 millioner ekstra. Tingretten mener drøye åtte millioner er riktig.

Ny rettsak om E39: Denne gangen ble det seier til Veidekke 

Entreprenøren kunne ikke bruke massedeponiene slik det var tenkt. I denne rettssaken kostet det Vegvesenet nærmere 37 millioner kroner i ekstra vederlag.

Ryfast: Marti krevde 257 mill ekstra i rettssak, men får ingenting

Og selskapet må dekke de solide sakskostnadene som Vegvesenet har hatt: Nærmere 13 millioner kroner.

Byggherren tapte på nesten alle punkter og må betale over 120 mill til entreprenøren

Byggherren og prosjekterende rådgiver har surret det til. Askim Entreprenør får så godt som fullt medhold av retten.

BMO går til retten med driftskontrakt for tunneler i Vestland

Vestland fylke har har tildelt en tunnelvedlikeholdskontrakt til Presis Vegdrift. BMO Tunnelsikring krever midlertidig forføyning i Hordaland tingrett.

Tingretten rettet sin egen tabbe: Park & Anlegg får mer penger fra Vegvesenet

Tingretten holdt ikke tunga rett i munnen. Nå har den rettet opp i tabbene, og Park & Anlegg skal ha rundt 16 millioner ekstra fra Vegvesenet.

Dømt for å ha sprengt høyspentkabel i filler

Fremtind Forsikring tapte en sak i Kristiansand tingrett i forbindelse med sprengningsarbeider utført av Bjarne Solli Graveservice da Haumyrheitunnelen på E18 skulle renoveres.

Riksvei 110 og Seutbrua: Park & Anlegg vant fram mot Vegvesenet

Det ble langt på vei medhold for entreprenøren i den langvarige rettssaken. Men det ble langt mindre penger å få enn hva firmaet krevde.

Veikontrakt i Vesterålen: Firmaet tapte i retten, og nå har Kofa avvist klagen

To firmaer ga tilbud. Det ene fikk jobben, det andre ble avvist. Dermed ble det både rettssak og klage til Kofa.

Underentreprenør krevde 105 mill fra Veidekke - tapte og må dekke 20 mill i sakskostnader

Dom i Oslo tingrett etter mangeårig konflikt: Alf Brekken og Sønner tapte praktisk talt på alle punkter.

Ny strid om driftskontrakt for veilys i Rogaland: Otera Traftec avvist i retten

Nettpartner vinner kontrakten for andre gang.

Ny dom i lagmannsretten: HAB tapte «plunder og heft»-kravet

Eidsivating lagmannsrett hadde sympati for noen av synspunktene til entreprenøren, men det hjalp ikke. 

Krangel om gangvei: Contexo tilkjent 2,6 mill i to rettssaker - krevde opprinnelig 7,7

Kommunen som er motpart har langt på vei fått medhold. En anke til lagmannsretten ga snaue 900.000 kroner ekstra for firmaet.

Skanska ville ha over 186 mill - Vegvesenet dømt til å betale drøye 57

Plunder og heft alene utgjorde 56 millioner kroner på dette prosjektet, mente entreprenøren. Tingretten: 9,5.

NGI krevde opp mot 80 mill for å avgi grunn til denne gangbrua. Fikk ingenting

Drøye 2,6 dekar gikk med av tomta til NGI gikk med da gangbrua over Ring 3 i Oslo ble bygd.  Og hvor mye er det verdt? I praksis ingen ting.

Bertelsen & Garpestad gikk til retten og fikk stoppet tunneloppgradering i Årdal

Flage Maskin ble tildelt kontrakten. Men arbeidet med oppgraderingen må settes på vent.

Veidekke vant saken om E105 ved Kirkenes: Vegvesenet må betale 18,5 mill

Tilnærmet full seier til entreprenøren i denne rettssaken.

Marti krevde over 330 mill ekstra for Nordnestunnelen - ble tilkjent snaue 60

Pålagt nattestenging kostet minst 70 millioner kroner ekstra, mente Marti. Tingretten var ikke enig.

Veidekke anker dommen om byggetid på E39 Svegatjørn-Rådal

Vegvesenet ble frifunnet.

Krevde 47 mill for parkeringsplasser: Vegvesenet slapp unna med å betale 4,77 mill

Ekspropriasjonen av veigrunn i Porsgrunn endte i lagmannsretten.

Nå starter rettssaken: Veidekke krever nesten 20 mill av Vegvesenet for E105 ved Kirkenes

Mens Vegvesenet krever nesten ni millioner kroner i dagmulkt.

Rettssaken i gang: Marti krever 333 mill. ekstra fra Vegvesenet for Nordnestunnelen

Hele kontrakten var på rundt 600 millioner kroner inkludert tillegg.

Maratonrettssak: Skanska krever 157 millioner ekstra for E39 ved Sandnes

Jæren tingrett har satt av tre måneder til behandlingen.

Tvist om tunnelarbeider i Troms: Marti sparte millioner på å anke saken

Lagmannsretten reduserte vederlagene ATG ble tilkjent fra Marti i tingretten.

Krangel om oppgjøret etter E6-utbygging i Nordland som det ikke ble noe av

Landskapsarkitekt og Vegvesenet krever nesten to millioner kroner av hverandre. Saken begynner i Oslo tingrett i dag.

Riksvei 3: Statens ankesak mot Rambøll skal opp i lagmannsretten

Konsulentselskapet ble langt på vei frikjent i tingretten, men må svare for seg igjen.

Nå braker det løs i Høyesterett mellom HAB og Vegvesenet

Hva skal «plunder og heft» koste?

Hæhre gikk på regnskapssmell etter dommen i Fellesprosjektet

Konsernet tok tapet i første kvartal, og driftsresultat etter nedskrivning ble minus 115 millioner kroner.

Fant 36 artikler. Viser 1–37.