Arkiv

Fant 319 artikler om emnet tunneler [fjern]

Tittel Dato

Roxel Infra har fått tilslaget på å ruste opp E39 Uføretunnelen

Fire firmaer har levert pristilbud på denne jobben.

Kun to vil oppgradere tungt trafikkerte tunneler i Bergen 

Vegvesenet håpet på fire leverandører som kunne konkurrere om oppdraget, men bare to er interessert i å bli prekvalifisert.

Sju entreprenører vil ta på seg å oppgradere fem E16-tunneler  

Det var mange som ville forhandle om denne kontrakten. 

Spiralen trenger ny portal: Drammen kommune er klaget inn for Kofa

Arbo Entreprenør mener at Haandverkerne skulle vært avvist i denne konkurransen.

Feilmeldinger utsetter åpningen av nye Ljoteli-tunnelen i Årdal

Det styringstekniske anlegget er ikke godkjent, og dermed er åpningen av nytunnelen på fylkesvei 53 i Ljoteli utsatt til februar.

BMO skulle vært avvist, mente konkurrenten. Men Kofa er ikke enig

El-Team klaget flere ganger - uten resultat. Så ble saken sendt til Kofa.

Vegvesenet droppet å inspisere tunneler på Vestlandet – får kritikk

Statens vegvesen har latt være å gjennomføre inspeksjon av berg og bergsikring i tunneler på Vestlandet. Nå må de tåle kritikk fra Vegtilsynet.

Fylkesvei 862 på Senja: Svartholatunnelen trenger skredsikring

Nytt oppdrag: Skredoverbygg ved Svartholatunnelen.

Østlandet: Ny elektrokontrakt på inntil åtte år

Viken fylke har kommet med en ny elektrokontrakt som kan bli på hele åtte år.

Unge snorklippere da første del av Nordøyvegen ble åpnet

Det var Oskar Zachara, Bjørn Longva jr. og Daniel Seth Rønstad, som alle er elever på ungdomstrinnet ved Haramsøy skole, som stod for den offisielle åpningen av første del av Nordøyvegen.

Bevilget 46 mill til å teste ut flyttbar skredsikring ved Liarostunnelen

Vestland skal være først i verden med en mobil løsning for skredsikring, en stålportal som settes opp i rasutsatte tunnelmunninger. Fylkestinget har bevilget 46,4 millioner kroner til et prøveprosjekt.

E16 Bergen-Voss: Nesten 6 km tunnel skal rustes opp

Frist for å gi tilbud: 17. januar.

Den nye Blaksettunnelen i Stryn er tatt i bruk

– Dette er vår julegave til innbyggerne i Stryn, sa en glad prosjektleder i Vestland fylkeskommune, Jon Harald Huseklepp, da trafikken ble satt på i den 1230 meter lange Blaksettunnelen.

Kryssing av Romsdalsfjorden: Ny rapport - samme konklusjon

Også denne gang konkluderer Statens vegvesen med at Rapporten viser at Møreaksen er det beste alternativet for kryssing av Romsdalsfjorden.. Alternativet innebærer flytebru fra Hjelvik til Sekken, og en lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset

Tunneloppgradering: Tiden er kommet for to sentrale tunneler i Bergen

Her er trafikken på 100.000 i døgnet på det meste. Arbeidet skal ta opp mot tre år.

Heder og ære til bransjeveteraner: Nytt æresmedlem og to gullfeisler.

Olaf Rømcke i Orica kunne dele ut tre hederspriser under starten av årets Fjellsprengingskonferanse, der godt over 700 bransjefolk hadde samlet seg.

Nytt lite veioppdrag på søndre Vestlandet

Kontrakten varer i ett år, men det er opsjoner på flere år til.

E39 på Stord: Kort og sikkert helt kurant tunneljobb

Omfang: Nesten bare teknisk utstyr skal skiftes ut. 

Arena for forskning og utvikling: Via åpner Tunnelsenter ved Sandnes

Dette blir Norges første fullskala tunnellaboratorium i sitt slag fylt med teknologi for framtidens tunneler.

Nå skal Flekkerøytunnelen oppgraderes

Den undersjøiske tunnelen ved Kristiansand skal bli ny og bedre.

Spiralen skal få ny portal i øvre ende

Drammen kommune skal ruste opp øvre tunnelportal i en egen kontrakt.

1600 sprenginger og like mange stenginger når ny Oslofjordtunnel skal bygges

Det vil nok merkes for trafikken når den eksisterende tunnelen må stenges i minst 30 minutter for hver sprengning i de tre årene som arbeidet vil vare.

Bertelsen & Garpestad sikret seg oppgraderingen av Frafjordtunnelen

Den 3812 meter lange tunnelen på fylkesvei 4414 skal gjennom en skikkelig oppgradering for å oppfylle kravene i tunnelforskriften.

Ny E16 gjennom Kvamskleiva åpner tre måneder tidligere

Statens vegvesen og Hæhre framskynder åpningen av ny E16 gjennom Kvamskleiva med tre måneder, til månedsskiftet oktober/november neste år.

Klart for ny Oslofjordtunnel: Men hvem vil ha 1.600.000 kubikkmeter stein?

Når arbeidet med et nytt løp i Oslofjordtunnelen starter opp i 2023, vil sprengningsarbeidene generere en stort masseoverskudd av sprengstein.

Tre leverandører videre i kampen om milliardprosjekt i nord

Tre leverandører er nå godkjent som tilbydere i konkurransen om å få bygge og drifte OPS-prosjektet E10 Hålogalandsveien.

BMO Elektro skal drifte 663 kilometer el-anlegg langs veier i Rogaland og Vestland

Kontrakten med Statens vegvesen gjelder hele Rogaland og store deler av søndre Hordaland.

Bygger snunisjer i tre tunneler i Sogn og Fjordane

Aurstad Tunnel AS har sikret seg oppdraget med å bygge snunisjer i Naustdalstunnelen, Fjærlandstunnelen og Storehaugtunnelen.

Tester ut ny type vann- og frostsikring i tunnel på Nordøyvegen

Det er selskapet Foamrox som har utviklet en ny type hvelv i tunneler, som blant annet skal gi bidra til positiv miljøgevinst.

Statsråden bøyer av etter press - ber Vegvesenet utrede Romsdalsaksen

Etter massivt lokalt press, bøyer samferdselsminister Knut Arild Hareiede av, og instruerer Statens vegvesen om å utrede undersjøisk løsning langs Romsdalsaksen

Fant sprekker i Teigkamptunnelen på E6 - må nattestenges for sikringsarbeider

Geologer har oppdaget små sprekker i berget i et område på 30-40 meter i den vel 3,7 kilometer lange tunnelen.

Frafjordtunnelen skal gjennom omfattende oppgradering

Oppgraderingen av tunnelen mellom Frafjord og Gilja på fylkesvei 4414 i Rogaland blir lyst ut en av de nærmeste dagene.

E16 Sollihøgda: Første salve i tunnelen som skal bli 3,4 km lang

Tirsdag braket det løs med den første tunnelsalven for ny E16 under Sollihøgda, tunnelen som blir 3,4 kilometer lang.

Mesta ligger best an til å få flikke på en del tunneler i Sogn og Fjordane

Men AG Tunnel ligger hakk i hæl i pris.

BMO går til retten med driftskontrakt for tunneler i Vestland

Vestland fylke har har tildelt en tunnelvedlikeholdskontrakt til Presis Vegdrift. BMO Tunnelsikring krever midlertidig forføyning i Hordaland tingrett.

Her er de seks som vil ruste opp Jernfjell- og Skrikebergtunnelene

God interesse for tunneloppgradering på E39.

Tunnelrapporten fra Statens vegvesen viser ulik håndtering av regelverket

Retningslinjene for inspeksjonsintervall og –metode er vurdert forskjellig i ulike deler av Vegvesen-organisasjonen. Samtidig er det avdekket mangler i retningslinjene.

1 million kubikkmeter sprengt ut de første 150 dager på E16 Sollihøgda

3 millioner kubikkmeter bergmasse som skal sprenges ut og 2.200.000 kubikkmeter masser skal flyttes på til vegoppbygning og terrengtilpasning

Siste salve i verdens lengste sykkeltunnel

– Dette er en milepæl for Bybanen og for gående og syklende, sa fylkespolitiker Jannicke Bergesen Clarke da hun 30. august fyrte av siste salve i sykkeltunnelen mellom Fyllingsdalen og Kristianborg.

Tunnelstein fra Nordøyvegen blir til fiskehavn på Gjøsund

Møre og Romsdal fylkeskommune gir bort 80.000 kubikkmeter tunnelstein fra masselageret til Nordøyvegen sør på Fjørtofta.

BMO Tunnelsikring skal oppgradere Ryggedalstunnelen i Nordland

Fem andre entreprenører ga tilbud på denne jobben.

Nedfall av steiner stengte E16 i Bergen

En tunnel på E16 i Arna i Bergen ble søndag kveld stengt etter nedfall av steiner fra taket. Omkjøringsveien var preget av lange køer.

Seks firmaer vil montere nye tunnellys i Ryfylke

Roxel Infra har lavest pris.

Hamangtunnelen åpnes for trafikk i dag - 6 uker før fristen!

Det er med stor glede Vegvesenet i dag klokka 18 åpner strekningen som har vært stengt i 1,5 år.

Etter brannen 2. august: Oslofjordtunnelen åpner i dag

Og det er fem dager tidligere enn planlagt.

Statens vegvesen må gjennomgå sikringsrutinene for veitunnelene

Departementet vil vite hvordan Veivesenet kan avdekke og forebygge tunnelras som de i Trodaltunnelen og Fjærlandstunnelen.

Skadene større enn antatt - Oslofjordtunnelen blir stengt til 17. august

Store skader etter bilbrannen i Oslofjordtunnelen mandag, gjør at tunnelen ikke planlegges åpnet for trafikk før 17. august, melder nå Statens vegvesen.

Oslofjordtunnelen stengt til neste uke etter brann i semitrailer

Som følge av mandagens brann i en semitrailer, vil Oslofjordtunnelen forbli stengt fram til mandag 9. august.

Hareide: – Trygt i norske tunneler

Både Vegvesenet og samferdselsministeren mener norske tunneler er trygge.

E39 Trodaltunnelen: Steinblokk på ett tonn falt fra tunneltaket

Vegvesenet har i dag inspisert steinblokkene som falt ned fra tunneltaket i Trodaltunnelen på E39 i går.

Fant 319 artikler. Viser 1–50.