Arkiv

Fant 6 artikler om emnet Riksvei 22 [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Fem store konsulentfirmaer vil lage reguleringsplan for ny Glommakryssing

Multiconsult ligger best an på pris, men her er det mye annet som spiller inn.

Nå skal det lages reguleringsplan for ny Glommakryssing

Vegvesenet trenger et rådgiverfirma til jobben. 

E6: Vegvesenet skal ruste opp Hvamkrysset for omkring 57 mill

Her skal det bli ny påkjøringsrampe og litt av hvert.

Ny bru skal doble kapasiteten over E6 ved Sarpsborg

Entreprenøren Park & Anlegg er allerede i gang med forberedende arbeider på ny gang- og sykkelvei og midlertidig rundkjøring på Årum.

Riksvei 22: Kontrakten for Årum bru er signert

Park & Anlegg fikk oppdraget med å bygge ny parallell bru på riksvei 22 over E6 i Fredrikstad. 

Park & Anlegg lavest i pris på ny Årum bru i Østfold

Seks entreprenører vil bygge Årum bru på riksvei 22 mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Fant 6 artikler. Viser 1–7.