Arkiv

Fant 249 artikler om emnet Trafikk og ITS [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Hæhre er første entreprenør med ISO-sertifisering innen trafikksikkerhet

NS-ISO 39001 er en standard for trafikksikkerhet som skal bidra til å redusere risikoen for alvorlige hendelser i trafikken. Hæhre er den første entreprenøren i Norge som innehar denne sertifiseringen ifølge daglig leder, Gudmund Roen.

Stor kontrakt for ITS-selskap med Statens vegvesen

Trafsys i Bergen får en ny kontraktsperiode med Statens vegvesen om å drifte, vedlikeholde og utvikle styresystemet for veiobjekter i Nord-Norge og Vestlandet.

Slik kan Statens vegvesen kontrollere bruk av kjetting med lydsensor

Lyd kan bidra til å avsløre hvilke tunge kjøretøy som bør kontrolleres. Dette fører til at både transportører og øvrige trafikanter får en enklere og tryggere reisehverdag.

Digitalisering ga økt kunnskap om sykkeltrafikken i Moss

En sensor i vegbanen ble løsningen da Moss kommune ønsket å følge trafikkutviklingen for sykler i en av byens gater.

Hvem vil bygge og drive døgnhvileplass for vogntog i Mo i Rana?

Minst ti års drift av anlegget er en del av kontrakten.

Lave dødstall i trafikken

I det vi går inn i årets siste måned, er antallet døde på veiene det laveste noensinne. Dette viser de foreløpige tallene for drepte i trafikken fra Statens vegvesen.

Siemens ITS-virksomhet endrer navn til Yunex Traffic

Skilles ut som eget selskap for å tydeliggjøre forretningsområdet og gi større gründerfrihet.

Sverige skal bygge sin første permanente elvei-strekning

Det svenske Trafikverket har bestemt at Sveriges første permanente elektriske vei skal bygges på E20 mellom Hallsberg og Örebro. Investeringen i elektriske veier er en del av målet om å redusere karbondioksidutslipp fra godstrafikk.

Stortinget vil tillate fartsgrense på 120 kilometer i timen

Stortingsflertallet går med på et prøveprosjekt med en fartsgrense på 120 kilometer i timen på enkelte veistrekninger.

Norge fortsatt best på trafikksikkerhet

Mens 50 mennesker dør hver dag i trafikken i EU, dør det færre enn 50 i Norge på et halvt år. Der Norge har sett en halvering av ulykkestallene, har EU-landene har hatt en nedgang på 36 prosent de siste ti årene.

God norsk interesse for ITS' verdenskongress i Hamburg i oktober

11 norske organisasjoner og bedrifter har allerede meldt seg på som utstillere på den nordiske paviljongen.

Her er forklaringene på at vi er best i verden på trafikksikkerhet

En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), kan forklare hele 73 prosent av nedgangen de siste 20 årene.

2050: Vi kommer til å kjøre mer bil, men mindre i byene

Elektrifiseringen av veitrafikken vil redusere drift- og vedlikeholdskostnadene. Veitransporten blir utslippsfri til en relativt begrenset kostnad. Det øker veitransportens konkurranseevne sammenliknet med øvrige transportformer.

Joe Biden vil oppgradere 32.000 kilometer med veier

USAs president vil bruke 17.000 milliarder på infrastruktur.

Ny bompengebrikke skal varsle om du havner i en trafikkulykke

Automatisk ulykkesvarsling betyr at hvis bilen utsettes for en kraftig påkjenning som en kollisjon eller utforkjøring, så sendes det umiddelbart et varsel til en alarmsentral.

TØI: Folk må bo veldig tett for at kollektivtransport skal utkonkurrere bilen

I Viken og Oslo er det er kun i de 20 prosent tettest befolkede nabolagene at kollektivtransport utkonkurrerer bilen.

TØI: Skilting og veioppmerking på bakken har god effekt

Sykkelveivisning med skilt og sykkelsymbol og pil oppmerket i bakken gir bedre oversikt enn før, mer kontroll og bedre rutevalg for syklister.

Nytt system for trafikkstyring skal gi bedre lysprioritet for trikk og buss i Stor-Oslo

Teknologiselskapet Aventi Technology sikret seg kontrakten med Bymiljøetaten i Oslo kommune på leveranse av et nytt prioriteringssystem for kollektivtrafikken.

213 millioner kroner for å redusere bompenger i Innlandet

Taksten på riksvei 3 og 25 kan bli halvert.

Ny handlingsplan: Anleggsplasser i transportsektoren skal bli fossilfrie

Transportinfrastrukturen skal i fremtiden bygges mest mulig fossilfritt. Regjeringen varsler i ny handlingsplan blant annet oppstart av fossilfrie pilotprosjekter og bruk av offentlige anskaffelser for å få ned klimagassutslippene på anleggsplassene i transportsektoren.

Oslo og Bergen får grønt lys for soner uten fossile biler

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier ja til soner i Oslo og Bergen der fossilbiler forbys. Fremskrittspartiet frykter butikkdød.

Historisk lave dødstall i trafikken i fjor – for første gang under 100

Norge har for første gang siden 1947 hatt under 100 døde i trafikken på ett år. Men i 2020 økte andelen menn av dem som dør i trafikken til 82 prosent.

Modulvogntog får kjøre på flere veier

Statens vegvesen har åpnet for at modulvogntog i utgangspunktet kan kjøre på veier som er tillatt for 24 meters tømmervogntog.

Maks en time til neste tissepause langs norske riksveier

Rasteplasser med toalett, søppelbøtter og utemøbler skal plasseres med maks én times mellomrom langs norske riksveier. Men det er ikke lagt noen tidsplan.

Advarer mot råkjør fra Vegvesenet om tømmervogntog på kommuneveier

– Konkret betyr forslaget til ny forskrift å tillate flere tunge vogntog på veier som ikke nødvendigvis er bygget for slike størrelser og tyngder, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i NKF.

Setter ned foten for Nye Veier: Bygg trafikksikkerhetstiltakene som planlagt!

Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune sier nei til Nye Veiers søknad om å slippe planlagte trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 2522 i Øyer.

Hvor mye sliter det på veien? Innlandet tester tømmerbiler på opptil 74 tonn

I Innlandet er det startet opp et prøveprosjekt for å teste ut om vogntog med en vekt på 74 tonn kan kjøre på det offentlige veinettet.

Første radarstyrte fallem i Norge skal installeres i Bergen

Skal teste ut om den svenske løsningen kan dempe hastigheten på trafikken i Natlandsveien.

Advarer mot at trafikksikkerhet blir taperen i kampen om billigere veier

Ensidig og overdreven vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet påvirker trafikksikkerheten negativt, advarer Trygg Trafikk. Og mener at tiden er inne for en grundig gjennomgang av bruken av, og innholdet i, samfunnsøkonomiske analyser i veiprosjekter.

Nye Veier bruker allerede teknologien som kan gi helt anonyme trafikkdata

Får kritikk av Datatilsynet for å registrere mobiltelefoner på E39 og E6, men registrerer og analyserer trafikken på E18 helt anonymt ved hjelp av magnetsensorer.

SHK: Statens vegvesen bør øke bruken av overvåkingskamera og trafikkinformasjon

Begrenset tilgang på variable skilt i området gjorde at driftsstansen ikke ble varslet til trafikantene, sier Statens Havarikommisjon i en fersk rapport.

Færre trafikkdrepte i Europa under koronapandemien

Bil begynte å brenne: Tunnelsikrings-utstyret fungerte perfekt da det gjaldt

Sikkerhetsutstyret virket som det skulle: Tunnelen ble stengt da langtransportsjåføren dro løs brannslokkingsapparatet.

«Den digitale fjellovergang» skal hjelpe driftsentreprenører å spå når veier må stenges

Vegvesenet håper en prototype er klar allerede i år.

Økt trafikk på veier over hele landet i sommer - men to steder er det færre biler

Norske turister vil nordover, men ikke til Nordkapp.

E6-trafikken til Nord-Norge har gått opp mer enn 40 prosent fra i fjor

Mer enn 1000 flere biler passerer Nordlandsporten hvert døgn, og mange flere råkjører.

Nordmenn flest mener fartsgrensene er høye nok

Mer enn syv av ti er motstandere av høyere fart på veiene, viser undersøkelse.

Rollag er utnevnt til årets trafikksikkerhetskommune 2020

Kommunen driver «et velfungerende, bredt og langsiktig trafikksikkerhetsarbeid.»

Vegvesenet vil ha ny skiltstyring for fjelloverganger og omkjøringsveier

Ti riksveier og fylkesveier i Innlandet skal få nye styringssystemer for variable skilt i løpet av året.

Frp fikk milliarder til bomkutt, veibygging og billigere brus

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF kom torsdag til enighet med Fremskrittspartiet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett og den såkalte fase 3-pakken med koronatiltak.

Nå har Stortinget vedtatt at smal firefelts er bedre enn 2/3-felts

Veiene må dimensjoneres ut fra et langsiktig behov og god samfunnsøkonomi, sier flertallet som står bak det noe uvanlige vedtaket.

42 har mistet livet i trafikken hittil i år

Trygg Trafikk: Resultatene ville blitt mye bedre med bare kvinner på veiene.

Tre kommuner på Jæren vil kjøpe trafikkskilt for inntil 15 mill

Ny rammeavtale for to år pluss opsjoner.

Oslo utsetter dobling av bomtakstene for elbil

Trinn tre av Oslopakke 3 ble utsatt fra 1. mars til 1. juni. Nå er det ikke klart når trinn tre med takstøkninger blir gjennomført.

Her blir det mulighet for påfyll og hvile: Det 36 mål store veiserviceanlegget åpner før sommeren

Veiserviceanlegget ved E18 i Bamble på 36 dekar blir Circle K sitt største anlegg målt i areal.

Paris får nye sykkelfelt og gågater når koronarestriksjonene lettes på

Nye sykkelfelt og gågater skal på plass i Paris for å unngå trengsel og smitte når koronarestriksjoner heves neste uke.

Ruter skal i gang med selvkjørende busser i Ski fra høsten av

Etter å ha etablert to selvkjørende bussruter i på Akerhusstranda og Nedre Bekkelaget i Oslo i fjor, flyttes fokuset i år ut av hovedstaden til nye omgivelser – nærmere bestemt Ski i Nordre Follo.

Egersundfirma fikk viktig kontrakt på trafikkdirigering på E134 Haukeli

V&T Entreprenør har signert sin største enkeltkontrakt noensinne med Bertelsen & Garpestad.

Vegvesenet skjerper lønnskravene til trafikkdirigenter

Nå krever etaten  at trafikkdirigenter på anleggene til Statens vegvesen skal lønnes etter Overenskomsten for asfalt og vedlikehold.

Brudd i forhandlingene: Oslo og Viken rykende uenige om Oslopakke 3

Torsdag kveld ble det brudd i forhandlingene om Oslopakke 3. Oslo og Viken møtes igjen mandag for å finne ut om det er noen vei videre.

Fant 249 artikler. Viser 1–50.