Arkiv

Fant 787 artikler om emnet Drift og vedlikehold [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Konkurransen ble avlyst - Agder har lyst ut liten grøntkontrakt på nytt

Tilbudsfrist er 20. juni.

Nok en storkontrakt til Vaktmesterkompaniet på Østlandet

Vaktmesterkompaniet og Statens vegvesen har signert driftskontrakten som skal sikre framkommelige og trygge riksveier i Drammensområdet fram til høsten 2027.

I Finnmark er Jøkelfjordkontrakten avlyst: Prisen lå langt over fylkets overslag

23,3 millioner kroner ble i meste laget for vinterdrift av 13 kilometer vei i seks år.

Mesta mener konkurransen skulle vært avlyst og har klaget inn Vestfold og Telemark fylke for Kofa

Mesta og tre andre selskaper ble avvist fra konkurransen om en driftskontrakt for fylket. Nå har Mesta klaget inn saken for Kofa.

Risa sikret seg driftskontrakt for riksveiene i Rogaland og Agder

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland signerte i dag kontrakten pålydende 508 millioner pluss moms, der fire kontraktsområder er slått sammen til ett.

Svevia sikret seg kontrakter med Trøndelag verdt 725 millioner kroner

Svevia har driftskontraktene i Stjørdal og Røros fra tidligere, og med de nye kontraktene er Trøndelag fylkeskommune Svevias største og viktigste oppdragsgiver.

Presis Vegdrift har signert kontrakten for fire store fjelloverganger

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland signerte i formiddag kontrakten til en verdi av 670 millioner kroner pluss moms.

Fem firmaer vil ha kontrakt for drift av signalanlegg i Trøndelag

Ikke store kontrakten, men fylket kan være fornøyd med interessen.

Verdt 10,2 mill: Ny driftskontrakt for luftmålinger i Oslo

Oppdraget innebærer også driften av Vegvesenets seks målestasjoner i Oslo.

Nå er feiebilene i full sving på hovedveinettet i Østfold og Follo

Statens vegvesen har startet den årlige vårrengjøringen av europaveiene i Østfold og Follo. Arbeidet skjer på kvelds- og nattestid, og skal være ferdig i løpet av første uka i mai.

Driftskontrakter: Mesta gjorde rent bord i Østfold

Mesta har vunnet alle tre driftskontraktene som ble utlyst av Viken fylkeskommune og Statens vegvesen i Østfoldregionen i år.

Driftskontrakter for 750 mill: Mesta og Presis kan ta hver sin bit

Troms og Finnmark har fått inn tilbud på hele 14 mindre og større driftskontrakter, og de to store entreprenørene ligger an til å få hver sin av de to største.

– Det blir i praksis umulig for nyetablerte selskaper å vinne anbud

Troms fylkeskommune lanserte i fjor en anbudsstrategi som skulle gjøre det mulig for lokale firma å vinne kontrakter. Men for Sør-Troms Maskin ble det stang ut, til tross for at de leverte det klart billigste anbudet.

Fire firmaer har gitt tilbud på ny elektrokontrakt for Bergensområdet

BMO Elektro er billigst.

8 vil ha ny driftskontrakt i Alta - kun én vil ha kontrakt i Kautokeino

Tilbudene er åpnet for fire driftskontrakter for fylkesveier i Troms og Finnmark. Altakontrakten er svært populær.

Tre firmaer la inn bud på liten grøntkontrakt for Agder fylke

Prisene ligger på fra 8,5 til 16 millioner kroner.

Svevia leder overlegent i kampen om driftskontrakt for Nordland fylke

Fire av de store har gitt tilbud på kontrakten.

Fire firmaer kan få rammeavtale for Vegvesenet i Oslo og Viken

Vegvesenet planlegger å plukke ut fire, og fire har gitt tilbud.

Nytt oppdrag: Her skal fylkesveiene få 10,7 km med nye betongrekkverk

Svært mye skal støpes oppå de gamle, men det blir også 1568 meter med helt nye betongrekkverk.

To entreprenører vil ha driftskontrakten for Hardanger og Sogn

Mesta og Presis Vegdrift.

Veidekke leder i konkurransen om ny driftskontrakt for Mandal-området

Fire av de store entreprenørene vil ha denne kontrakten.

Risa leder i kampen om driftskontrakten for Stavanger  

Anslått verdi var 350 millioner kroner. Alle tilbudene ligger på over 500.

Mesta og Veidekke vil ha driftskontrakten for riksveiene på Nordmøre 

To entreprenører har meldt sin interesse for å sikre framkommelige og trygge riksveier på Nordmøre. Mesta leverte det laveste tilbudet.

Veidekke klaget på fylkets tildeling av driftskontrakt, men fikk ikke medhold i Kofa

Veidekke mente at konkurrenten ikke var kvalifisert, og at fylket opptrådte i strid med reglene. Men Kofa var ikke enig.

Kofa-krangel om gammel rammeavtale for veilys: Kommunen må betale gebyr

Rammeavtale til rundt tre millioner kroner ble dermed 429.000 kroner dyrere for Lillehammer kommune.

Disse fire entreprenørene er klare for fylkesveiene i Innlandet

Fylket har signert fire nye driftskontrakter.

Veidekke leder klart i konkurransen om driftskontrakt for Vesterålen

Fire firmaer vil ha denne kontrakten.

Statens vegvesen vil hjelpe driftsentreprenørene

Vegvesenet ønsker å hjelpe sine entreprenører i en krevende situasjon som skyldes krigen i Ukraina.

Møre og Romsdal: - Driftsentreprenører som kutter CO2-utslipp bør få fradrag i tilbudssummen

Fylkeskommunedirektøren vil at klima blir tildelingskriterium når Møre og Romsdal fylkeskommune skal lyse ut nye kontrakter for drift og vedlikehold av fylkesveiene.

Trøndelag: Hvem vil stå for driften av 131 signalanlegg?

Ny driftskontrakt for signalanlegg i Trondheim og omegn.

Vaktmesterkompaniet leder: Fire vil drifte riksveiene rundt Drammen

Fire entreprenører har meldt seg på i konkurransen om den nye driftskontrakten for Drammensområdet. Vaktmesterkompaniet ligger lavest i pris.

Fire vil drifte riksveiene i Nord-Troms, Alta og Kautokeino: Anlegg Nord lavest

Fire entreprenører har meldt sin interesse for å sikre framkommelige og trygge riksveier og lavest mulig klimautslipp i Nord-Troms, Alta og Kautokeino. Alta-firmaet Anlegg Nord leverte det laveste tilbudet.

Brøytekontrakter: Kommune må betale over 2,3 mill i gebyr, ifølge Kofa

En haug med brøytekontrakter til over 47 millioner ble enda dyrere for kommunen etter at Kofa fastslår at det er gjort feil med anskaffelsen.

Nordland fylke ønsker å investere 10 milliarder på sine veier fram til 2033

I forslaget til Regional transportplan prioriterer fylkesrådet å forsterke satsingen på gang- og sykkelveier, samt å stoppe vedlikeholdsetterslepet.

Tre nye driftskontrakter i Finnmark - og en i Troms

Stadig flere små driftskontrakter fra Troms og Finnmark fylke.

Agder fylke kommer med driftskontrakt for parker og sidearealer

En egen, liten grøntkontrakt.

Trøndelag: Svevia kan få to driftskontrakter til en verdi av 725 mill

Men det ble i så fall en del dyrere enn fylket regnet med.

Ny kommune valgte å drifte veiene i egenregi - fikk ti millioner ekstra til asfalt i år

Da kommunene Oppegård og Ski ble slått sammen til Nordre Follo i 2020 valgte politikerne at veinettet skulle driftes av kommunens egne folk. Resultatet er null konkurranseutsetting, og full kontroll på både drift og budsjetter.

Snøplogen som kan fjernstyres fra fabrikken i Sverige

Mählers styresystem MC3 tilbyr en fjernsupport som via mobilnettet løser mange av de problemene som kan oppstå.

Kommunen skulle kjøpe traktor til snørydding: Felt i Kofa for regelbrudd

Kommunen sa en ting i konkurransegrunnlaget, men gjorde noe annet i praksis.

Hvem vil vedlikeholde en del nord-norske bruer i nesten 3 år?

Ny kontrakt fra Statens vegvesen.

Presis Vegdrift sikret seg storkontrakt med Rogaland fylkeskommune

Selskapet fra Bergen skal vedlikeholde fylkesveier i Stavanger og fem andre kommuner på Nord-Jæren fra 2022 til 2027.

8 nye driftskontrakter i Troms og Finnmark

Her er det muligheter for de aller minste, lokale entreprenørene.

Presis fikk driftskontrakten for søndre Vestfold etter at fire andre firmaer ble avvist 

Seks ville ha jobben. Fire ble avvist på grunn av manglende kvalifisering. Av de to siste var Presis Vegdrift billigst.

Nordland lyser ut driftskontrakt for søndre del av fylket

Drøye 440 kilometer med fylkesveier skal holdes i drift i denne kontrakten.

Elektro: Ny driftskontrakt for Bergensområdet til rundt 150 mill   

Inntil fire entreprenører kan få rammeavtale på opptil 200 mill

I år er kontrakten på rundt 40 millioner kroner.

Tett mellom Veidekke og Mesta i kampen om driftskontrakten i Østfold og Follo

Mandag 21. februar gikk tilbudsfristen for å drifte 470 kilometer riksveger i Østfold og Follo ut. Fem entreprenører har levert tilbud.

Denne driftskontrakten blir krevende, og Vegvesenet har ansatt flere byggeledere enn vanlig

Mye høyfjell i en og samme kontrakt. Så her har Vegvesenet ansatt en egen teknisk byggeleder for høyfjellet. Og en for tunnel.

Presis Vegdrift har sikret seg sommerdriftskontrakt i Troms

Totalt var det fire entreprenører som ga tilbud på denne kontrakten.

Fant 787 artikler. Viser 1–50.