Arkiv

Fant 188 artikler om emnet Drift og vedlikehold [fjern]

Tittel Dato

Vegvesenet tester ut redusert tunnelvask: Sparer 873.000 kroner på en halv tunnel

Halverer renholdet i det ene løpet av Strindheimtunnelen.

BMO skal vedlikeholde 2140 bruer i Hedmark og Oppland

Vant anbudskonkurransen om Vegvesenets rammeavtale.

21 firmaer skal brøyte for 100 millioner kroner i Bærum

Kommunen prioriterer små og lokale.

Oslo kommune vil ha nye typer driftskontrakter for veier og gater

Dagens kontraktsformer har vært brukt siden 1996. Nå vil Bymiljøetaten drøfte nye kontrakter med entreprenørene.

Veidrift-smell trakk Roadworks-konsernet ned i minus

Etter flere år med kraftig vekst, passerte Roadworks 1,6 milliarder i omsetning i 2018.

Det vil gå dager før alle veiene er åpnet igjen

Vegvesenet må bygge midlertidig bru på fylkesvei 691.

Folk vil ha mer kollektivtransport og bedre vedlikehold av veiene

Politikerne forstår ikke utfordringene på min hverdagsreise, svarer over halvparten en i ny NAF-undersøkelse.

Nok et år med minus for Mesta. Den harde vinteren får skylden

Til tross for at omsetningen økte med over 300 millioner kroner, endte driftsresultatet med et underskudd på 63 millioner kroner.

Ingeniør-rapport slår alarm om tilstanden på norske veier

Rådgivende Ingeniørers Forening anslår at det vil koste 900 milliarder å heve standarden til god.

Enorme eksportkontrakter ga rekordomsetning for Øveraasen

Leverte snøryddingsutstyr til det som blir verdens største lufthavn.

Svinesundbrua er bare 14 år gammel: Har allerede fått store rustskader

– Jobben var for dårlig gjort, sier Trafikverkets prosjektleder.

Skifter stikkrenner raskere og billigere uten graving

14 stikkrenner skiftes ut med «utblokking» i Hedmark.

Karmsund bru er 64 år. Nå er det klart for omfattende vedlikehold

Karmsund buebru sto ferdig i 1955. Nå skal brua rustes opp i flere omganger.

Fylkesvei 63 får sol- og vinddrevet mobildekning

4G skal være klart i Trollstigen fra neste år.

Denne kummen lekker som en sil - og det er meningen

Kan rense forurenset veivann bedre enn dagens sandfang, håper Vegvesenet.

Nytt dilemma for Vegvesenet: Bare en tilbyder på hver driftskontrakt i Vestfold 

Tilbudsåpning i dag.

Veidekke billigst på driftskontrakten for riksveiene i Vestfold

Tilbudene på den første av de tre oppdelte Vestfold-kontraktene er åpnet.

Tre rederier vil kjøre ferge på E39 Halsa-Kanestraum

Skal trafikkeres med tre helelektriske ferger.

Kommunen brøt forskriften da den skulle kjøpe brøytetjenester

Brøytekontrakt på Sunnmøre ble klaget inn for Kofa etter at hjullaster ble traktor.

Stiller spørsmålstegn ved ulike krav til spordybde på E18

Tillatt med 25 millimeter spordybde mellom Kristiansand og Grimstad. På resten av veien er grensen 20 millimeter.

Laveste tilbud avvist på driftskontrakten for Sunnhordland

Mesta var 75 millioner dyrere, men fikk jobben.

Vegvesenet skal se på driftskontraktene med helt nye øyne

Rundt 260 kilometer riksvei i Gudbrandsdalen skal bli pilotkontrakt med samspill.

Presis Vegdrift signerte prestisjekontrakt - 728 km vei til 729 millioner kroner

Driftskontrakten er felles for Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen med en varighet på henholdsvis 8 og 5 år.

Mesta fikk kontrakten med å vaske tunneler i Akershus

Var den eneste som hadde levert tilbud.

Lyser ut tre nye og mindre driftskontrakter i Vestfold

Driftskontrakten 0702 Vestfold vest splittes opp.

Siste vårtegn: Brokke - Suleskardvegen åpnet mandag

Har jobbet med brøyting siden 12. mai.

Vaktmesterkompaniet er tildelt driftskontrakten for Follo

Firmaet var eneste tilbyder på den treårige kontrakten.

Presis Veidrift overtar driftskontrakten for Hallingdal

Veidekke mister jobben.

Mesta har signert Kongsberg-kontrakten

Firmaet lå lavest med god margin.

NCC skal brøyte i sør-Østerdalen et år til -  lenger øst blir det forhandlinger

Vegvesenet har løst ut opsjonen for NCCs drift av Sør-Østerdalen et år til.

Zeekit skal sørge for datafangsten på Peabs driftskontrakter

Etter fem års samarbeid går PEAB videre med Zeekit som leverandør av datafangsttjenester på alle driftskontrakter i Sverige og Norge.

Her er entreprenøren som både vokser i omsetning og tjener penger

Presis Vegdrift passerte milliarden i omsetning i fjor, og seiler opp som en av de store innen driftskontrakter på norske veger.

Statens vegvesen slår ikke sammen driftskontrakter i Telemark

Fortsetter med mindre kontrakter.

– Prisnivået for driftskontraktene er ikke høyt

– Prisene gjenspeiler risikoen i kontraktene, sier Arne Aakre i EBA.

Asker og Bærum-kontrakten går til Vaktmesterkompaniet

Prisen var det halve av hva Mesta ville ha, og det gjorde tydeligvis susen.

Presis Vegdrift stikker av med Kristiansand-kontrakten: - En spennende jobb

Dårlig vedlikehold på topp over bekymringer hos bilistene

Dårlig vedlikeholdte veier og møter mellom bilist og syklist, er det nordmenn er mest bekymret for når de ferdes i trafikken.

Dårlig snørydding sist vinter fører til politianmeldelse av entreprenører

Veimyndighetene i Stockholm by mener at flere entreprenører har drevet med systematisk fusk og ulovligheter.

Mesta har laveste tilbud og ligger an til å beholde veidriften på Haugalandet

MEF-lederen: - Kontraktene må være lønnsomme hvis markedet skal fungere

Driftskontraktene sliter. Hvorfor? MEF-leder Julie Brodtkorb svarer.

Nye Veier har valgt entreprenør til driften av de nye veiene

Nye Veier går videre med Risa til konkretiseringsfasen for drift av selskapets veier i fem år.

Alle driftskontraktene i den tidligere Hitrakontrakten er avlyst

Responsen var skuffende. Og det ble for dyrt igjen: Vegvesenet avlyser alle konkurransene om de nye driftskontraktene sør i Trøndelag.

Vaktmesterkompaniet er det eneste firmaet som er interessert i Follokontrakten

Tilbudet er på drøye 280 millioner kroner.

Vegvesenet avlyser Vestfold vest-kontrakten også - det blir for dyrt

I dag har Vegvesenet besluttet å avlyse konkurransen om driftskontrakten for Vestfold vest.

Vegvesenet om driftskontraktene på Vestlandet: - Hadde håpet på større interesse

Men prisvariasjonene var ikke større enn Vegvesenet forventet.

Presis Vegdrift kan miste Nordhordlandskontrakten - kun to var interessert

Mesta ligger lavere i pris.

Vegvesenet avlyser konkurranse om driftskontrakt: - Har ikke penger

Statens vegvesen avlyser anbudskonkurransen for driftskontrakten 3401 Sør-Østerdalen 2019–2022 med øyeblikkelig virkning.

To velkjente firmaer har lagt inn bud på Vossakontrakten 

Presis Vegdrift og Mesta konkurrerer også i denne kontrakten.

Forsker: - Vi kan bruke mye mindre vegsalt enn vi gjør nå

Forskningen bør bidra til å overbevise entreprenørene om at de trygt kan bruke mindre salt.

Vegvesenet hadde ønsket flere tilbud: Bare Mesta er interessert i kontrakt for tunneldrift

Vegvesenet kommenterer tunneldriftkontrakten i Akershus.

Fant 188 artikler. Viser 1–50.