Arkiv

Fant 712 artikler om emnet Drift og vedlikehold [fjern]

Tittel Dato

Vaktmesterkompaniet kan få flere driftskontrakter: - Vi driver med presis kalkulasjon

– Mange lurer på sekstallene i tilbudene våre. Om det ligger en strategi bak ønsker vi ikke å kommentere, men det kommer fra presis kalkulasjon, sier Vaktmesterkompaniet.

Mesta kan sikre seg driftskontrakt for fergekaier i Midt-Norge

To entreprenører ville ha dette oppdraget.

Nye krav til brøyting av gang- og sykkelveier

Byggelederne kan nå velge mellom tre driftsklasser for vinterdrift.

Vaktmesterkompaniet leder i kampen om Asker og Bærum-kontrakten også

Prisene ligger på fra en halv milliard og oppover.

Total Uteservice ligger best an til å vinne Kongsvinger-kontrakten for 2022-2028

Med et tilbud på vel 236 millioner kroner er firmaet rundt 23 millioner billigere enn nestemann.

V&T Entreprenør inngår stor avtale med BMO Elektro

V&T Entreprenør skal ha ansvaret for trafikkavvikling og arbeidsvarsling for BMO Elektro på elektrodriftskontrakten i Rogaland og Sunnhordaland.

Vaktmesterkompaniet og Presis kniver om driftskontrakt i Follo

Fem entreprenører vil ha fylkesveikontrakten for dette området.

Rammeavtaler er populært hos entreprenørene: 13 leverte tilbud på vedlikehold og utbedring av riksveger i Innlandet

Statens vegvesen har lyst ut rammeavtaler for vedlikehold og utbedring av riksveger i Innlandet for perioden 2022-2024. Da fristen gikk ut 13. januar, hadde totalt 13 entreprenører gitt tilbud.

Smelter og renser snø fra Oslo-gatene døgnet rundt

Siden snøsmelteren startet opp for alvor på nyåret, er den iferd med å passere gamle snørekorder for smelting og rensing.

Enorm interesse for fylkesveikontrakt på Hedemarken - Dobloug kan kapre den

Hele ni entreprenører har gitt pris på kontrakten for Nordre Hedemarken.

Vaktmesterkompaniet leder soleklart i ny driftskontrakt for Drammen/Kongsberg

Fire velkjente operatører har gitt tilbud på denne fylkesveikontrakten. 

Lanserer kalkulator for å se om brøyting og strøing lønner seg

Slik kan veieieren finne ut hva som er riktig nivå på vinterdriften og vedlikeholdet av gang- og sykkelareal.

Åtte firmaer vil vedlikeholde riksveinettet i tolv kommuner

I elleve kommuner i Rogaland og Vestland er det sterk konkurranse om å vedlikeholde riksveiene.

Mesta har signert årets første driftskontrakt med Innlandet

Driftskontrakten for Land og Hadeland har en verdi på over 230 millioner kroner, og en varighet på seks år.

Mindre salt på veiene: Laveste forbruk på ti år

Totalt ble det brukt 82.000 tonn salt på riksveiene i vintersesongen 2020/2021. Det er en nedgang på 14 prosent fra året før. Da ble 95.000 tonn salt brukt.

NAF: I 2022 må det bli vanlige veiers tur

Regjeringen har lovet å redusere forfallet på fylkesveiene. - Veiene skriker etter vedlikehold. Vedlikehold og opprustning av de veiene vi har må bli en hovedsak i 2022, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

74 fergekaier i Nordland skal holdes i stand i dette nye oppdraget

Fylket lyser ut ny driftskontrakt for fergekaier.

Kofa: Konkurrent klaget inn Vegvesenets driftskontrakt - uten å få medhold 

Laje Innlandet hadde den dyreste prisen av de tre, men klaget likevel konkurransen inn for Kofa. Uten å ha noe igjen for det.

Fylkesveiene rundt Stavanger: Ny femårig driftskontrakt til rundt 900 mill

Rogaland ber om tilbud på den nye driftskontrakten for Stavangerområdet. Varighet: Fem år. Anslått verdi: 900 millioner kroner.

Ny femårig kontrakt: Tung og krevende drift av riksveiene i Østfold og Follo

Her handler det om riksveiene inntil de to punktene på svenskegrensen hvor det er mest trafikk til og fra utlandet.

Østlandet: Ny elektrokontrakt på inntil åtte år

Viken fylke har kommet med en ny elektrokontrakt som kan bli på hele åtte år.

Her er det tøft om vinteren, men også om sommeren skal veiene holdes i stand

Ny sommerdriftskontrakt for fylkesveiene vest for Harstad.

Fylkesveiene i søndre Vestfold: Denne driftskontrakten skal vare i 3 år

Temmelig kort kontrakt her i dette strøket, men entreprenøren kan satse på et par år til.

Verdi 600 mill: Møre og Romsdal kommer med to nye driftskontrakter

Nå drar fylket i gang med to nye kontrakter for Nordmøre - indre og ytre.

Havarikommisjonen etter dødsulykke på rv 3: Veien var brøytet og saltet riktig

Statens havarikommisjon har i ett års tid å arbeidet med å avklare veiforholdene og kjøretøytekniske faktorer, samt de utfordringene som værforholdene skapte da en personbil kolliderte med en trailer i Stor-Elvdal.

Driftskontrakt Østfold Nord: Mesta er billigst med et tilbud på 333 mill

Fire entreprenører har gitt pris, men Mesta har en solid ledelse.

Her kommer den nye driftskontrakten for fylkesveiene sør i Østfold

Over 700 kilometer vei skal holdes åpne for ferdsel.

Disse fem firmaene vil ha driftskontrakten Gjøvik-Romerike for Vegvesenet

I dag ble den første konvolutten i konkurransen åpnet.

Ny kontrakt: Noen må rykke ut om denne fergekaia får seg en smell  

Vegvesenet kommer med ny beredskaps- og driftskontrakt for fire fergestrekninger.

Kofa: Fylket brøt reglene for kvalifikasjonskrav i driftskontrakt

Rogaland fylke håndterte ikke reglene på riktig vis, men det får ikke konsekvenser for kontrakten. Det var likevel grunnlag for å avvise firmaet fra konkurransen. 

Mesta og Veisikring kan få reparere og bytte ut støyskjermer i Oslo og Viken

To firmaer har gitt tilbud på rammeavtalen.

Stian Brenden og fem andre vil brøyte fylkesveiene i Ottadalen

Stian Brenden kan sikre seg en kontrakt til nord i Gudbrandsdalen.

Innlandet trenger å brøyte veiene på nordre Hedemarken

Ny seksårig driftskontrakt som er rundt 550 kilometer lang.

Kofa: Risa mente konkurrenten skulle avvises, men fikk ikke medhold

Den nye løsningen for driftskontraktene av fylkesveiene i Sirdal endte opp i klagenemnda.

Hvem vil brøyte fylkesveiene i Sogn i minst fem år?

Vestland fylke kommer med ny driftskontrakt.

Her skal 520 km vei holdes åpen: Viken har lyst ut Follokontrakten

Det strømmer på med nye driftskontrakter.

Mesta leder hårfint i konkurranse om ny driftskontrakt for Innlandet

Driften av 535 kilometer vei i seks år bør koste vel 230 millioner kroner, mener de to billigste entreprenørene. Men kun snaue 500.000 skiller dem.

BMO vant stor kontrakt med Statens vegvesen i Troms og Finnmark

BMO Elektro skal drifte elanlegg på 861 kilometer vei og gang- og sykkelvei i Troms og Finnmark fylke.

Mer å gjøre for brubransjen: Flere bruer i Telemark trenger sårt til vedlikehold

Vegvesenet skal ruste opp to bruer på E134. Arbeidet starter neste høst.

Nesten 1000 km vei skal brøytes: To nye driftskontrakter for Viken fylke

Flere nye driftskontrakter fra Viken fylke er på gang. Nå: Områdene sørvest for Oslo.

Ny driftskontrakt for fylkesveiene i Kongsvinger-regionen

540 kilometer fylkesvei skal holdes åpne i seks år.

Riksveiene i Fjordane: Ny driftskontrakt for elektro til omkring 50 mill

Femårig driftskontrakt for elektro. Anslått verdi: 50 millioner kroner.

KB-Gruppen selger 75 prosent av Presis Infra til svensker

Det er det svenske invsteringsselskapet Ratos som kjøper det norske drifts- og vedlikeholdsselskapet innen veisektoren, som oppgis til å ha en verdi på 2,6 milliarder kroner.

Vegvesenet tester ut brøytestikker av tre

Statens vegvesen tester nå ut om brøytestikker av furu og pil kan erstatte gamle stikker av plast og bambus. I dag er 80 prosent av brøytestikkene av plast.

Ny driftskontrakt er lyst ut: 435 km fylkesveier i Hardanger

Også her kan entreprenøren få jobb i ni år.

Ny driftskontrakt for fylkesveier i Østfold kan vare til 2030

Vikens nye driftskontrakt er på fem år, med opsjon på ytterligere tre år.

Rogaland lyser ut toårig elektrokontrakt for nordre del av fylket

Fylket trenger noen til å vedlikeholde de elektriske anleggene i minst to år.

Laveste tilbud på elektrokontrakt: 29 millioner kroner - høyeste: 61 millioner

Det er høyst ulike syn blant fire entreprenører hva det skal koste å drifte en elektrokontrakt for Voss og Hardanger i perioden 2022-2027.

Ny driftskontrakt for inntil 450 kilometer riksvei på Østlandet

Entreprenøren skal håndtere riksvei 4, E6 og E16.

Allerede nå lyser Innlandet ut to seksårige driftskontrakter som starter neste høst

Rundt 900 kilometer fylkesvei i søndre og nordre del av gamle Oppland skal holdes åpne og i drift.

Fant 712 artikler. Viser 1–50.