Arkiv

Fant 611 artikler om emnet Drift og vedlikehold [fjern]

Tittel Dato

Presis Vegdrift klart lavest i pris på ny driftskontrakt for Lofoten og Ofoten

Hele fem entreprenører har gitt pristilbud på denne kontrakten, men kun Presis Vegdrift har klart å smyge seg under 300 millioners-streken.

Presis Vegdrift ligger best an på en av Norges største driftskontrakter

Med totalt 546 kilometer er dette en av de største riksvegkontraktene i Norge. Strekninger som E69 til Nordkapp og E6 over Sennalandet er også blant landets mest værutsatte.

Mesta ligger an til å få stor driftskontrakt i Porsanger

Også her er det Mesta og Presis Vegdrift som kjemper om kontrakten.

Mesta med syltynn ledelse ved anbudsåpning av driftskontrakten for Haugesund

Sjeldent jevne priser da Statens vegvesen åpnet tilbudene på driftskontrakten for riksveiene i Haugesund og omegn.

Midt-Norge: ENORME sprik i prisene på to driftskontrakter for elektro

I Trøndelagskontrakten: Laveste pris er på snaue 60 millioner kroner. Høyeste pris er på over 300 millioner.

Presis Vegdrift leder i kampen om å brøyte riksveier i Hallingdalen og Valdres

Ifølge Vegvesenet har Presis Vegdrift levert det beste forholdet mellom pris, oppdragsforståelse og klima.

Mesta ligger an til å få driftskontrakten for Bergensområdet

To konsern er med i konkurransen om driften av riksveiene i Bergen og omegn de neste fem årene. Mesta leverte det laveste tilbudet.

Mesta har laveste pris på driften av riksveiene i Sunnfjord-kontrakten

Tre av de riksdekkende entreprenørene vil ha kontrakten. Mesta er lavest i pris.

Riksveiene i Vestfold: Disse fem vil etterse veilysene i to år

Tønsberg-firmaet SET Elektro er klart lavest i pris.

Tester utslippsfri brøyting av gang- og sykkelveier

Elektrisk hjullaster får jobben med å sørge for god framkommelighet for gående og syklende i Trondheim.

Veisikring lavest i pris på rekkverkskontrakt i Oslo og Viken

Her skal det repareres, skiftes ut og settes opp rekkverk i inntil fire år. To entreprenører vil ha oppdraget. 

Enda flere små driftskontrakter i Finnmark

Fylkeskommunen lyser ut et vell av driftskontrakter i år.

Presis kjøper virksomhet innen drift og vedlikehold av fergekaier og fjellsikring

Presis Infra AS etablerer datterselskapet Stetind Entreprenør AS og overtar Implenia Norge sin virksomhet innen drift og vedlikehold av fergekaier og fjellsikring.

Lokale firmaer kan få brøyte flere av fylkesveiene i Finnmark og Troms

Men Mesta ligger best an på en kontrakt.

Sideplogen som øker høvelens arbeidsbredde med tre meter

Da Henkes Gräv i Dalarna var på jakt etter en løsning for å rydde snø på en mer effektiv måte med sin nye Hidromek veihøvel, falt valget på Mählers SVH-4 sideplog.

Vestland lyser ut fireårig driftskontrakt for veitunnelene

Men hvis opsjonene løses ut kan kontrakten bli på hele åtte år.

Tre entreprenører ga pris på driftskontrakten på E6 nord i Trøndelag

Kontrakten som Statens vegvesen har lyst ut omfatter til sammen 300 kilometer vei, inkludert rundt 30 kilometer gang- og sykkelvei.

Ny driftskontrakt: Tre firmaer vil ha drøye 240 mill for jobben - ett firma vil ha 346

Og prisdifferansen mellom de to billigste er rundt 2,4 millioner kroner: En prosent av kontraktsverdien.

Veidekke har fått driftskontrakter for 700 mill i Trøndelag 

Får både Indre Namdalen- og Steinkjer-kontrakten.

Fire vil ha driftskontrakten for Hallingdal og Valdres

For første gang har Statens vegvesen lyst ut en driftskontrakt der redusert klimautslipp teller 20 prosent ved tildeling. Da tilbudsfristen for Hallingdal-Valdres-kontrakten gikk ut 23. mars, hadde fire entreprenører meldt seg på.

Tre firmaer har gitt tilbud på veioppmerking i Rogaland

Kontraktsperioden er ett år, med mulighet for opsjon i ett år til.

Risa lavest i pris - kan få Høgsfjordkontrakten i Rogaland også  

Ikke mange prosentene skiller de tre tilbudene.

Fire vil ha den store og krevende driftskontrakten for Osloområdet

Fristen gikk ut i dag. Det skiller nesten 600 millioner mellom billigste og dyreste tilbud.

Disse to firmaene kan få stor rammeavtale for rekkverk i Viken

Her handler det om Trygg Vei og Veisikring.

Risa er tildelt Indre Ryfylke-kontrakten

Forskaling ble avvist, og Risa er tildelt driftskontrakten for fylkesveiene i Indre Ryfylke i Rogaland.

Hadeland Maskindrift har fått driftskontrakten for Oslo sentrum

Verdi: Inntil 660 millioner kroner.

Verdt 132 mill: Otera Traftec kan få tre nye elektrokontrakter i Agder

Firmaet ligger klart lavest i pris på alle tre kontraktene.

Kantforsterkning i Viken: Hele 11 firmaer har gitt tilbud på oppdraget

Her står entreprenørene i kø for å få jobben.

Nortransport leder i kampen om å brøyte og strø på fylkesveiene i Solør

Nortransport har laveste pris, men to andre ligger hakk i hæl.

Disse fem vil drifte riksvegene i Midtre Hålogaland

Presis Vegdrift leverte det laveste tilbudet.

BMO billigst på brukontrakt i Møre og Romsdal

Consolvo og Mesta er en del dyrere. 

Elektrokontrakt for fylkesveier i Nordland: Temmelig jevnt løp mellom tre firmaer

Det skiller kun en liten million her og der mellom de tre entreprenørene.

Hvem vil se over og montere rekkverk på riksveiene i midt-Norge?

Med opsjoner kan kontrakten vare ut 2024.

Nordland med ny driftskontrakt for fylkesveiene i Lofoten - og etter hvert Ofoten også

Kontrakten blir på drøye 500 kilometer vei etter hvert.

Ny strid om driftskontrakt for veilys i Rogaland: Otera Traftec avvist i retten

Nettpartner vinner kontrakten for andre gang.

Lyser ut stor driftskontrakt for riksveiene i Sunnfjord, Sogn og Nordfjord

- For deler bilparken krever vi lavutslippskjøretøy som tilfredsstiller de strengeste nye kravene. Målet er at utslipp fra vår drift skal halveres innen 2030, sier prosjektleder Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen om en ny, stor driftskontrakt for riksveiene i Sunnfjord, og deler av Sogn og Nordfjord

Ny driftskontrakt: Også på Hedemarken er lokale entreprenører billigst

Dobloug Entreprenør ligger best an til å få kontrakten for søndre Hedemarken.

Vedlikehold er viktigere for folk enn nye veiutbygginger, viser ny NAF-undersøkelse

Mer kollektivtransport og vedlikehold av veiene vi allerede har, kommer ut på topp over hvilke samferdselstiltak folk ønsker at politikerne skal prioritere.

Ny, stor kontrakt: Riksveiene på Østlandet skal få rekkverk for inntil 240 mill

Vegvesenet skal nymontere og skifte ut rekkverk for inntil 60 millioner kroner i året. I inntil fire år.

Driftskontrakt i Indre Ryfylke: Lokalt firma har laveste pris

Tre av de landsdekkende entreprenørene har levert pris, men det er Forskaling fra Sauda som ligger lavest.

Troms og Finnmark lyser ut en hel haug med driftskontrakter 

Her blir det brøytekontrakter i absolutt alle størrelser.

To nye elektrokontrakter for 4 år i midt-Norge

Vegvesenet er tidlig på'n og lyser allerede nå ut to elektrokontrakter som starter helt i begynnelsen av 2022.

Hvem vil brøyte riksveiene i Porsanger og på halve Finnmarksvidda? 

Drøye 350 kilometer de første to årene, deretter er det nesten 550 kilometer vei som skal holdes i drift.

Eurostar leder kampen om landets første funksjonskontrakt for veioppmerking

Visafo og Ze Bra Vei ga også tilbud, men er langt dyrere.

NKF: – Etterlyser avklaring fra Miljødirektoratet om snødeponi

Kommuner og fylkeskommuner etterlyser en veileder for håndtering av snødeponier.  Arbeid ble igangsatt i 2018, men fortsatt kan ikke Miljødirektoratet svare på når en ny veileder er på plass.

Disse åtte firmaene vil plante og beskjære langs riksveiene på Østlandet

Ny rammeavtale for vegetasjonsarbeider.

Disse fem entreprenørene vil ha driftskontrakten for fylkesveiene på østre Romerike

Veidekke og Peab ligger klart lavere i pris enn de tre andre.

Veisikring kan få rammeavtale for å vedlikeholde bruer på Østlandet

Fire firmaer har gitt pris.

Vegvesenet lyser ut den nye Haugesundkontrakten. Verdi: Rundt 200 mill

Første sesong er det snakk om rundt 300 kilometer riksvei. Deretter blir det over 500 kilometer vei som skal holdes i gang.

Brødrene Dokken har lavest pris på driftskontrakten for fylkesveiene i Valdres

Fem entreprenører er interessert.

Fant 611 artikler. Viser 1–50.