Arkiv

Fant 40 artikler om emnet Elektro [fjern]

Tittel Dato

Kofa: Fylket brøt reglene på tre punkter i driftskontrakt for elektro

Mesta fikk oppdraget. Konkurrent Otera Traftec mente fylket hadde gjort feil. Kofa er enig.

Elektro: Ny driftskontrakt for Bergensområdet til rundt 150 mill   

Ny femårig elektrokontrakt for kysten av Vestlandet

Fylket trenger noen til å vedlikeholde elektriske anlegg i blant annet 30 tunneler.

Otera Traftec med soleklar ledelse i konkurransen om elektrokontrakt for Viken

Den andre entreprenøren, SET Elektro, er 40 prosent dyrere.

Mesta leder klart i kampen om elektrokontrakt i Fjordane

Og det er sterk ledelse i forhold til de to andre interessentene.

Kofa: Konkurrent klaget inn Vegvesenets driftskontrakt - uten å få medhold 

Laje Innlandet hadde den dyreste prisen av de tre, men klaget likevel konkurransen inn for Kofa. Uten å ha noe igjen for det.

Riksveiene i Fjordane: Ny driftskontrakt for elektro til omkring 50 mill

Femårig driftskontrakt for elektro. Anslått verdi: 50 millioner kroner.

Rogaland lyser ut toårig elektrokontrakt for nordre del av fylket

Fylket trenger noen til å vedlikeholde de elektriske anleggene i minst to år.

Laveste tilbud på elektrokontrakt: 29 millioner kroner - høyeste: 61 millioner

Det er høyst ulike syn blant fire entreprenører hva det skal koste å drifte en elektrokontrakt for Voss og Hardanger i perioden 2022-2027.

BMO Elektro har laveste pris på stor kontrakt i Troms og Finnmark

Og i alt har fire firmaer gitt pris.

Vestland lyser ut ny elektrokontrakt for veiene i Hardanger og Voss 

Det er en femårig kontrakt, med opsjon på ytterligere tre år.

Mesta kan kapre to elektrokontrakter på tilsammen 84 mill i Trøndelag

Konsernet har en ledelse på rundt ti prosent av tilbudssummen i begge konkurransene.

BMO og Mesta kjemper om stor elektrokontrakt i Hardanger og Sogn

Otera vil også ha oppdraget, men blir nok for dyre.

BMO Elektro leder i kampen om driftskontrakt på sørvestlandet

Firmaet har solid ledelse til de tre andre som vil ha oppdraget. 

Oslo måtte avlyse rammeavtale til over 600 mill. Nå er den lyst ut på nytt

Kommunen endret fristen for å gi tilbud, men endringen ble ikke gjort kjent for alle. Derfor avlyste kommunen selv konkurransen.

Trøndelag lyser ut to nye driftskontrakter for elektro

Oppdraget omfatter blant annet 26 tunneler.

Ny femårig driftskontrakt for elektro i Hardanger og Sogn

Og med alle opsjonene kan det bli en kontrakt på hele ni år.

Ny rammeavtale: Oslo skal kjøpe anleggstjenester for inntil 650 mill

Bymiljøetaten akter å inngå avtaler med inntil 12 firmaer i to delkontrakter.

Mesta kan få stor, femårig elektrokontrakt i Møre og Romsdal

Fylket har anslått en verdi på 140 millioner kroner. Mestas tilbud er på vel 122 millioner.

Elektrokontrakt til 140 mill: Fylket trenger vedlikehold av 64 tunneler og nesten 3000 veilys

Møre og Romsdal lyser ut en femårig kontrakt for drift og vedlikehold av elektroanlegg på fylkesveiene. Verdi: Rundt 140 millioner kroner.

Mesta skal drifte 30.000 veilys på riksveiene i Stor-Oslo

Elektrokontrakten som Mesta nylig har inngått med Statens vegvesen, er en ren veilyskontrakt for riksveinettet i Oslo, Asker og Bærum, samt Viken øst for Oslo fra Gardermoen og sørover til Østfold.

Midt-Norge: ENORME sprik i prisene på to driftskontrakter for elektro

I Trøndelagskontrakten: Laveste pris er på snaue 60 millioner kroner. Høyeste pris er på over 300 millioner.

Verdt 132 mill: Otera Traftec kan få tre nye elektrokontrakter i Agder

Firmaet ligger klart lavest i pris på alle tre kontraktene.

Elektrokontrakt for fylkesveier i Nordland: Temmelig jevnt løp mellom tre firmaer

Det skiller kun en liten million her og der mellom de tre entreprenørene.

Ny driftskontrakt for elektro på riksveiene i gamle Vestfold

32 tunneler og 3124 lyspunkter lang veiene inngår.

Riksveiene i Agder: Ny, toårig kontrakt for elektro og veilys

11 værstasjoner, 50 trafikktellepunkter og 7353 veilys skal vedlikeholdes. Blant annet.

Ny standard for el og ekom i veianlegg. Skal bidra til økt konkurranse og lavere priser

Den nye standarden er utviklet i et samarbeid mellom Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Statens vegvesen, og omfatter et marked hvor det årlig brukes 6 milliarder kroner

Ny femårig driftskontrakt for elektro i Innlandet

Ikke så rent liten, denne kontrakten. Den dekker alle fylkesveiene i nye Innlandet fylke.

Seks vil ruste opp elektro-utstyret i Vadheimstunnelen: Mesta leder på pris 

Prisspenn: Fra 14 til 20 millioner kroner.

Fylket gjorde rett i å avvise ett firma, og skulle ha avvist det andre også 

Firmaet som klaget til Kofa fikk bare medhold i at konkurrenten også skulle ha vært avvist fra konkurransen.

Ny kontrakt: Elektro-utstyret skal skiftes ut i Vadheimstunnelen

Den 1659 meter lange tunnelen på fylkesvei 55 skal stå ferdig før 1. juli neste år. 

Mesta fikk elektrojobben i Lunnertunnelen på E16 på Hadeland

Med et tilbud på 19,9 millioner kroner, fikk Mesta kontrakten med Statens vegvesen på elektroarbeidene i Lunnertunnelen på Hadeland.

5 vil drifte elinstallasjoner i Rogaland - en av dem har det desidert billigste tilbudet

Laveste pris: Knappe 12 millioner kroner. Høyeste pris: drøye 25 millioner.

Fem firmaer vil bytte ut elektroanlegget i E16 Lunnertunnelen

Det vil koste rundt 20 millioner kroner, og Mesta ligger såvidt best an.

Mesta billigst på driftskontrakt for elektro i søndre Rogaland

Men er kun 368.103 kroner billigere enn Otera Traftec.

Stengt i tre måneder: Elektroanlegget i Lunnertunnelen skal rustes opp

Vegvesenet skal skifte ut en del utstyr i den 3800 meter lange tunnelen.

Elektrokontrakt for Helgeland og Salten lyses ut

Blant annet skal 35 tunneler holdes vedlike.

Nå kan du begynne å regne på driftskontraktene for elektro i Buskerud

Det er for eksempel 28 tunneler å håndtere.

Tilbudskonferanse 28. januar: Ny driftskontrakt for elektro på gang i Nord-Norge

35 tunneler og 17 bruer er inkludert.

Hedmarksfirma med lavest tilbud på veilys langs E18

Laje Nettservice ligger godt under de tre andre i pris.

Fant 40 artikler. Viser 1–41.